В овощните насаждения

Продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения.

Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.

Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията, ако времето позволява.

Събират се калеми за пролетно присаждане.

Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена.

Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения.

В ягодовите

Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.

Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове.

Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.

В малиновите

Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.

За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.

В касисовите

Продължава резитбата за плододаване.

Продължава събирането на резници.

Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.

Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.

Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.

В насажденията с други култури

Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня.

Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят за стратификация.

Редовно се навлажняват подложените на стратификация семена от кавказка хурма, които ще се използват за подложка на райска ябълка.

Семената от арония се почистват от месестата част, измиват се старателно и се залагат за стратификация в избени помещения с чист речен пясък.

Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.

Растителнозащитни дейности

Продължава ремонтът на овощарската техника, инвентарът за поливане, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др.

Полагат се грижи за запазване на препаратите от навлажняване, закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.

Правят се ентомологични кафези, рамки, изолатори, светоуловки. Доставят се жълти картони и други материали, необходими при прогнозирането на растителнозащитните мероприятия срещу икономически важните неприятели по овощните растения.

В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.

Избират се сортове за засаждане на нови насаждения.