Липсата на еструс (разгонване) е само външна изява на някакъв

патологичен процес,

протичащ в организма на животното. Овцете и козите са сезонно полиестрални, т. е. те се разгонват неколкократно, докато се заплодят. За овцете това са месеците юли, август и септември, а козите през есента. През останалата част от годината животните са бременни, а след раждането настъпва продължаващ няколко месеца анеструс. Ясно е, че за патологично неразгонване (анеструс, ациклия) се говори,

когато овцете и козите не се разгонват

по време на размножителния период. Като естествено последствие от това е тяхното незаплождане.

В практиката стопаните трябва да имат предвид следните фактори, които могат да доведат до липсата на еструс:

1) По-късно настъпване на пубертета.

2) Прехранване и прекомерно угояване

Някои стопани

отглеждат овцете като домашни любимци

Те затлъстяват, вследствие на което не се разгонват и не се заплождат. В тези случаи е необходимо да се редуцира дажбата и да се повиши двигателната активност на животните.

3) Наличие на уродства.

4) Качество на фуражите

Определени растения като люцерна, детелина, царевичния силаж, някои леторасли и др. съдържат голямо количество фитоестрогени и естрогеноподобни вещества, които са еднакво вредни както за младите и подрастващи животни, така и за по-старите. Вреда нанасят и плесенясалите фуражи.

5) Недостиг на някои хранителни вещества - протеини, въглехидрати, витамини и минерали, готварска сол.

6) Неблагоприятен светлинен режим - особено при оборно отглеждане. Въобще оборният режим при овцата и козата не трябва да се допуска. Това са видове, които са предназначени за пасищно отглеждане.

7) Силно отслабване или изтощаване на възрастните животни - най-често след раждане на близнаци и тризнаци и продължителна и обилна лактация.