Учени от Китай и Пакистан проведоха експеримент за оценка на потенциала им

Ограничената наличност на фосфор в почвите е основна причина за лош растеж и добив в световен мащаб. Оптимизиране на добива може да се постигне чрез повишаване на бионаличността на фосфора чрез фосфат-разтварящи бактерии (PSB), но тяхната ефективност може да варира в зависимост от промените в агроклиматичните условия.

Поради тази причина група учени от Китай и Пакистан проведоха експеримент за оценка на потенциала на бактериите, които разтварят фосфатите, за подобряване на растежа и добива на пшеница върху алкална почва при различни нива на фосфор (0, 25, 50 и 100% от препоръчания P).

Използването на PSB със 100% от препоръчаното количество фосфор значително подобрява качеството на зърното и добива (+69%) в сравнение с други комбинации за обработка.

Значителното подобрение в теглото на зърното и скоростта на фотосинтезата

също потвърждава ефективното действие на тази комбинация.
В Пакистан пшеницата се отглежда на площ от около 9,224 милиона хектара с годишно производство от 25,75 милиона тона (данни на GOP, 2017 г.). Въпреки това, в провинция Хайбер Пахтунхва, където са проведени експериментите, пшеницата се отглежда на площ от 0,4 милиона хектара с годишно производство от 0,9 милиона тона (GOP, 2018).

В Пакистан средният добив на пшеница изостава много от развитите страни. Основните причини за това са ниското почвено плодородие, ниско съдържание на органична материя, небалансирано използване на торове, липса на подобрени сортове и лоши агротехнически практики.

От 1950 г. бактериите, които разтварят фосфора, се използват като биоторове. Те играят жизненоважна роля за увеличаване наличността на фосфор в почвата за растенията чрез минерализация на органичен фосфор и разтваряне на утаения такъв.