Агротехнически мероприятия

В овощните насаждения

Работата по засаждане на нови дръвчета и попълване на местата на пропадналите в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата.

Продължава работата по ограждането на насажденията с мрежа. Изграждат се телени конструкции на новосъздадените насаждения, като се използват бетонни колове с дължина 2,5 м и сечение 8/8 см. Те се забиват на дълбочина 50 см. Крайните колове се укрепват с подпори, а разстоянието между коловете в реда е 15-20 м.

Продължава работата по резитбата на ябълкови и крушови насаждения.

В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.
Стратифицират се семената.

В ягодовите насаждения

При опастност от изтегляне на новозасадените и младите растения почвата около тях се притъпква.

Засаждат се ягодовите растения в отопляеми оранжерии.

Проверява се състоянието на съхранения в хладилни камери ягодов разсад за пролетно-лятно засаждане.

В малиновите насаждения

При изтегляне растенията се притъпкват своевременно.

За да не замръзне застоялата вода, извършва се дрениране.

Поставят се нови телени конструкции и се ремонтират старите. Ремонтират се амбалажът и инвентарът.

Растителнозащитни мероприятия

В овощните насаждения

С оглед необходимостта от зимно пръскане се обследват всички насаждения за установяване плътността на икономически важните болести и неприятели по тях. За да се определи плътността на акарите, преглеждат се 40 клонки с дължина 8 – 10 см, събрани от 10 дървета и 5 изрезки от стара кора с размери ? см2 за всеки 10 декара насаждение. Събраните клонки се преглеждат под бинокуляр. По същия начин се установява зимуващият запас от други неприятели (зимни яйца на листни въшки, ларви на сливова и калифорнийска щитоносна въшка и др.).

Продължава изкореняването на междинните гостоприемници на болестите и неприятелите, както и на дърветата, силно нападнати от корояди или заразени от вируси( шарка по сливата, гумена дървесина по ябълката) и гъбни болести (сребърен лист).

Продължава зимното пръскане на прасковените, кайсиевите и бадемовите насаждения с 2 % бордолезов разтвор за борба със сачмянката.
Закупуват се препарати, резервни части, машини за пръскане и прашене, мрежа, велпапе, дървен материал и други материали, необходими за растителнозащитните мероприятия.