Площта при клетъчно отглеждане на пъдпъдъци

зависи от възрастта им:

* до 3-седмична възраст един пъдпъдък се нуждае от 50 кв. см от площта на пода;

* от 4-седмична възраст се предвижда площ от 90 кв. см на глава и така се поддържа до края на отглеждането.

Друго важно изискване за нормалното отглеждане на пъдпъдъците в клетки върху мрежест под е

отворите на мрежата да са с размери 10 х 10 мм.

Още важни нормативи:

* плътността на възрастните птици в клетки трябва да бъде 70 пъдпъдъка на 1 кв. м от пода (140 кв. см на 1 пъдпъдък);

* при подово отглеждане всеки пъдпъдък трябва да разпололага с не по-малко от 150 кв. см.

Сн. 08-5