За зимното изхранване на една лактираща биволица трябва да осигурите:

* груби фуражи;

* сочни;

* концентриран фураж.

Целта е да осигурите висок млеконадой и получаване на суровина с висока масленост.

За зимата ще ви трябват:

1) ливадно сено - 900 кг;

2) люцерново сено - 900 кг;

3) царевичак и слама - общо 1000 кг;

4) цвекло - 3000 кг.