Индексът на цените на производител в селското стопанство нараства с 19.8% на годишна база през третото тримесечие на тази година, сочат данните на Националния статистически институт.

Цените на продукцията от растениевъдството се увеличаватс 23.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството - с 1.4%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури - с 22.9%, техническите култури - с 36.1%, фуражните култури - с 8.9%, и пресните плодове - с 2.4%.

Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 18.8%, маслодайния слънчоглед - с 41.2%, царевицата за силаж - с 22.4%, доматите - с 4.1%, пипера - със 7.6%, и виненото грозде - с 11.9%. 

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък - с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 2.6%.