Но, ако температурите станат още по-високи, последиците няма да са добри

Повишаването на температурите през последните 60 години доведе до подобрения в качеството на гроздето и виното, но новите изследвания за съдържанието на захар в гроздето показват, че индустрията може да се изправи пред предизвикателства, ако тези тенденции продължат. До такива заключения стигнаха учени от Калифорнийския университет – Дейвис и Университета в Бордо.

Досега качеството непрекъснато се подобрява

казва водещият автор Каан Куртурал, професор по лозарство и енология в Калифорнийския университет – Дейвис. „Просто не знаем кога ще настъпи преломният момент.“

Проучването, публикувано в OENO One, се фокусира върху два известни лозаро-винарски региона – долината Напа в Калифорния и френския регион Бордо. Изследователите са проучили шест десетилетия данни за зреене, качество на гроздето и температура в двата региона и след това са потвърдили резултатите с петгодишен опит в долината Напа. Те също така са разгледали оценките за вино от публикации като Wine Spectator, за да преценят потребителското търсене.

Едно от ключовите открития на учените е, че когато температурите надвишават това, което се счита за оптимално за качество, се правят най-добрите вина от грозде.

Температурата е важен фактор, но съдържанието на захар и наситеността на цвета не трябва да се пренебрегват. Авторите също така идентифицират биомаркер, влияещ на вкуса, цвета и други фактори, които могат да бъдат предвестник на изменението на климата за червено винено грозде.

По-високите температури могат да увредят състава на гроздето, включително цвета, вкуса и аромата

Изследователите разгледали съдържанието на пигмент и захар в пет реколти на Каберне Совиньон от Калифорния и установили, че тъй като гроздето става по-сладко, ципите и цветът се влошават. Учените отдавна предполагат, че повишаването на температурите в резултат на изменението на климата ще доведе до промени в лозарските региони, отваряйки някои нови зони за лозя и ще направи други неустойчиви.

Тази промяна може да бъде от полза за някои икономики и разрушителна за други и индустрията трябва да я държи под око. Глобалното затопляне

може да промени разпределението на първокласните винени региони

тласкайки винопроизводителите към по-високи географски ширини с по-ниски температури. Такова масивно преразпределение би било пагубно за много регионални икономики.

Двата водещи винарски региона в света – Напа и Бордо, се нагряват с удивителна скорост и моделът им на затопляне отразява глобалните промени в режима, наблюдавани в други земни системи през същия период. Производители, учени и винопроизводители предполагат, че такова рязко повишаване на температурата в даден момент ще се отрази негативно на качеството на плодовете и виното; анализът обаче показва, че е трудно да се установят строги температурни прагове за оптимален състав на плодовете и качество на виното. Пример: предишно проучване, използващо данни от 1999 г., прогнозира оптимална средна температура на вегетационния сезон от 17,3°C за Бордо. Регионът обаче е надхвърлил тази бариера преди повече от десет години.

В Напа и Бордо досега лозарството се адаптира успешно към драматично променящия се климат, но показателите, базирани на самото грозде, предизвикват опасения, че индустрията се приближава до повратна точка.