Ако времето позволява – засадете новите овошки

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След топлото за сезона време през повечето дни от първото десетдневие на ноември, в началото на второто настъпи понижение на температурите и нормализиране на топлинните условия.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на седмицата те ще се определят от хладно и неустойчиво време. Прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Очакваните валежи допълнително ще забавят изоставащите есенни сеитби. Към момента сериозни закъснения при сеитбата на пшеницата се наблюдават в южните и югоизточните райони на страната, където вследствие наднормените валежи през октомври и валежите в началото на ноември настъпи преовлажняване на почвата в 50-сантиметровия слой.

След краткотрайното застудяване, в средата на периода се очаква подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при засетите есенници. През втората половина на седмицата при зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. Поникване ще протича при засетите в началото на ноември посеви (агростанциите: Кнежа, Николаево, Силистра, Търговище, Кюстендил). Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети през втората половина на октомври. При малка част от засетите в началото на есента зимни житни култури, на отделни места в Дунавската равнина (Новачене, Павликени), ще се наблюдава и начало на братене.

Второто десетдневие на ноември е подходящ срок за засаждане на овошки. За целта предварително се изкопават ями.