Те увеличават хранителното съдържание на плодовете, но има проблеми, свързани с вредители, температура и влажност

В изследователската ферма на Световния център за зеленчуци (WorldVeg) в Тайван ентомолозите са инсталирали яркорозови, лилави мрежи, за да изследват ефектите на светлинния спектър върху доматите.
В световен мащаб доматите са вторият най-консумиран зеленчук (след картофите) и фермерите винаги търсят най-добрите методи за отглеждане на тази ценна култура, като управляват водата, хранителните вещества и светлината, които растенията получават. Отглеждането на домати в цели конструкции от мрежи позволява на производителите да ги защитават от вредители и

да променят вида и количеството светлина,

която попада върху растението.

Растителните пигменти и фоторецепторите реагират по-специално на синята и червената светлина и изследователите се стремят да комбинират физическата защита на мрежестата къща с промените в цвета на светлинния спектър, за да видят дали това би подобрило качеството и добива на доматите.

Проучването сравнява растежа, добива и хранителното съдържание на плодовете (ликопен, витамин С, ?-каротин) в три варианта на обработка: лилава мрежа; обикновена бяла мрежа за получаване на пълна цветова гама и отглеждане на открито. Екипът също наблюдава наличието на обикновени вредители по доматите (белокрилки, листни въшки и паякообразни акари) при всяко третиране.

Резултати

Разсадът от домати, отглеждан в къщата от лилава мрежа, нараства значително по-високо, отколкото в тези с бяла мрежа и на открито - съответно със 7% и 33%. Плодовете, произведени от въпросните растения, също имат по-високо съдържание на ликопен. Ликопенът, яркочервен каротеноид, открит в доматите и други червени плодове и зеленчуци, е мощен антиоксидант с много ползи за здравето, включително защита от слънце, подобрено здраве на сърцето и намален риск от някои видове рак.

Но при по-високите домати другите показатели не са толкова розови. Белокрилката, основният преносител на вируси по доматите, се размножава под лилавата мрежа. А растенията, отглеждани под двата вида мрежи, имат по-ниски нива на хлорофил, което е общ показател за здравето им. Растенията в двете мрежести оранжерии са

повредени от паякообразни акари

повече от тези, отглеждани на открито. Не са наблюдавани разлики в добива, витамин С и ?-каротин между трите варианта.

Яркорозовата мрежеста къща има по-висока температура и по-ниска влажност в сравнение с бялата и откритото поле - условия, благоприятни за белокрилката и паякообразните акари.

За да използват „лилавия метод“ за производство на домати с високо съдържание на ликопен, изследователите се съгласиха за необходимостта от по-добро управление на температурата и влажността, които се натрупват в цветната мрежеста къща, и за използване на интегрирани методи за борба с вредителите.

Изследването е финансирано от Тайванския земеделски съвет и дългосрочни стратегически дарители на WorldVeg.