Резистентността им на хербициди се увеличава, особено при интензивно земеделие - нужен е активен машинен отпор

Любо Коралов

Плевелите често вече не могат да бъдат ограничени с подходящите РЗ препарати. Нарастващите проблеми с устойчивостта срещу хербицидите налагат да се използват други прийоми, характерни за разрастващата се механична борба със заплевеляването. Агроекологията навлиза в земеделието с бързи темпове и поставя ребром въпроса за намаляване на количеството на пестицидите и техния дял в преодоляване на плевелната опасност. Особено като се има предвид, че пораженията и загубите от намалени добиви са значителни. Как

успешно да се извежда борбата

за опазване на хигиената на полето, природната среда и икономическите интереси на фермерите? Очертаха се две доста полезни тенденции. Едната вече се прилага чрез почвообработващи машини и сеялки, с монтирани специализирани органи за неселективно ограничение и унищожение на плевелите. Другата е съвсем нова и се реализира по два начина:

- селективно пръскане

- селективно механично премахване чрез дигитално оборудване.

В „Български фермер“ беше публикувано съобщение за уникална демонстрация с френската пръскачка Berthoud, с която екипът на фирма НИК демонстира селективно пръскане. Това е интелигентна методика, която ползва информация от камери, сканиращи всяко едно растение. Това се извършва на база изкуствен интелект. Технологията е наречена

SNIPER и работи чрез система от сензори,

които разпознават плевелите и ги третират с точната норма херибициди. Камери, позиционирани на всеки три метра управляват пръскането дюза по дюза на база цвят, форма и текстура. Изкуственият интелект създава алгоритми, които се адаптират към основната култура и условията на полето и разпознават лесно плевелите. Селективното пръскане се прилага там, където има нужда, което значи, че е ефективно и икономично.

Другата тенденция е селективното механично ликвидиране на заплевеляването. Агротехническите новости в последните една-две години са няколко. В това направление работи и немската фирма Zurn-Technik Harvesting, която произвежда събиращи агрегати за зърно и фуражни комбайни, както и технологии за механична борба с плевелите. Zurn получи специална награда от конкурса за иновативни технически разработки на парижката SIMA, чиито резултати бяха анонсирани през април 2021 г. Журито от специалисти отличи разработката TOP CUT COLLECT за уникалната способност

да изрязва плевелите над основната култура

и да събира и неутрализира семената им. TOP CUT COLLECT спечели безапелационно специалната награда „Transition Agro Ecologique“ (Агроекологичен преход) на SIMA Innovation Award, защото отстранява плевели, материализирайки концепцията за органично и биоземеделие. Някои фермери нарекоха системата „комбайн за плевели“, които се премахват над нивото на посева със специализирани приспособления, подобни на хедери. TOP CUT COLLECT е уникален инструмент с работна дължина 18 м, който

отрязва горната част

на високорастящите плевелни растения над посева и събира листа, стъбла и семена в контейнер със система за изхвърляне на отпадъци. Двойно назъбен нож и специална спирална макара работят чрез щанга (стрела) скоростно, но прецизно с КПД над 90 %. Предлагат се работни ширини 9 и 12 м. Нужната тяга е между 120 и 270 к.с. Стрелата може да се сгъва хидравлично за транспортиране.

Всичко това помага трайно да се избегне замърсяване в бъдеще и да се подобри борбата с плевелите с цел опазване на здравето на полето и околната среда, като се осигури постоянен контрол върху тях, смятат експертите. Комисията за новости на SIMA категорично потвърди иновативния характер на това изобретение за екологично земеделие. То е резултат и от ползотворното сътрудничество между немския бранд Zurn и френския фермер и изобретател Ромен Буйе. Те разработиха на практика

напълно нов механичен

метод за борба с плевелите. За съвместния проект управляващият директор Ролф Цюрн сподели пред журналисти: „Радваме се на този конкретен общ успех, който показва колко важна и ориентирана към бъдещето е механичната борба с плевелите, която днес се разраства в цяла Европа“.

На фона на нарастващата резистентност към действащите хербициди вече се нуждаем от ефективни алтернативи. Затова се обръщаме към огромния потенциал на механичното въздействие върху плевелите, отбелязват експертите. Това обяснява и факта, че на пазара, въпреки COVID пандемията, един друг тандем, Zurn и английския производител на почвообработващи машини Garford Farm Machinery, предложиха още продуктивни решения и иновации в оборудването за култивиране, дисковане, рязане при жътва и т.н. Такава е новата, оригинална технология Garford Robocrop InRow eRotor, с която чрез роторна мотика се унищожават плевели по методиката за селективно отстраняване и раздробяване, като се използва машинното им премахване от междуредията и около растенията. В тази разработка са заложени възможностите на електронното

сензорно индивидуално разпознаване

на всеки стрък от засятата култура и отхвърляне на останалите в редовете треви, плевели и самосевки. Това става чрез прецизния, интелигентен софтуер на приложението INROW, благодарение на който високотехнологичните инвентари работят много точно и избирателно при прочистването.

При механично остраняване на плевели с окопаване с Garford Robocrop InRow eRotor се получава високо покритие на обработваната площ. Мотиката се адаптира гъвкаво към различни ширини на сеялките за слети и редови култури. По същество, това е навесен междуредов роторен инвентар, който е съставен от две работни секции. В първата са монтирани шестте ротора с електромотори, а във втората са разположени още толкова лемежи тип „пачи крак“. Тяхното предназначение е да довършват работата, така че да се получи над 90 % премахване.

Към първата секция са

включени „очите“ - 2 камери

с висока резолюция, всяка за три режещи органа. Те разпознават растенията по форма и цвят, визуализират всяко растение и цвета му, а компютърът точно позиционира машината. Постигнато е и префектното й изравняване с повърността. Това е нужно, за да се предаде без изкривяване информацията от камерите чрез терминала към електическите ротори. Те задвижват работните органи на мотиките, с които се унищожават плевелите около окопаваните растения.

В практиката на европейските фермери вече се прилага и новото устройство

SEED TERMINATOR

на австралийския изобретател Ник Бери. Нарекли сме го така, обяснява конструкторът, защото по идея рязко намалява количеството плевелни семена. То се монтира на зърнокомбайни и по време на прибиране на реколтата улавя семената на плевелите, прекарва ги през прецизно изработени барабани-мелници, които смилат 99% от семената на плевелите. Технологията е уникална, защото технологичното й сърце - двете многостепенни високопроизводителни мелници нямат аналог в световната агротехническа практика.

Някои фермери нарекоха TOP CUT „комбайн за плевели“
Някои фермери нарекоха TOP CUT „комбайн за плевели“
TOP CUT COLLECT работи селективно, скоростно, но прецизно с КПД над 90% от растителна маса и семена от плевели
TOP CUT COLLECT работи селективно, скоростно, но прецизно с КПД над 90% от растителна маса и семена от плевели
Роторната мотика Garford Robocrop InRow eRotor
Роторната мотика Garford Robocrop InRow eRotor
Междуредовият роторен инвентар е съставен от две работни секции - ротори и лемежи
Междуредовият роторен инвентар е съставен от две работни секции - ротори и лемежи
Чрез интелигентния софтуер на приложението INROW се извършва точно и избирателно прочистване
Чрез интелигентния софтуер на приложението INROW се извършва точно и избирателно прочистване
SEED TERMINATOR се монтира на зърнокомбайни и рязко намалява количеството семена от плевели
SEED TERMINATOR се монтира на зърнокомбайни и рязко намалява количеството семена от плевели
Макет на терминатора на плевели
Макет на терминатора на плевели