100% покриват липсите за зимата, напомнят специалистите по хранене на животните във Вагенинген, Холандия

Жени Владинова

В по-голямата си част грубите фуражи са лесно достъпни и са подходящи за изхранване на преживни и еднокопитни животни. И тази година природно-климатичните особености в някои райони на страната бяха неблагоприятни и се отразиха зле на реколтата. Цените на фуражите непрекъснато се движат в посока нагоре. Всичко това подлага на изпитание животновъдите и логично поставя въпроса за

оцеляване през предстоящия есенно-зимен период

Грубите фуражи по принцип не могат да заменят концентратите, сеното и силажа, но биха помогнали в много голяма степен за оцеляването през по-неблагоприятната част от годината. Разбира се, прибирането и съхранението им в някои случаи е свързано с по-големи разходи и налага добра организация и координираност с включване на допълнителни мощности и техника.

Отпадъчните груби фуражи се делят основно на две групи, различаващи се по своята хранителност. Първата включва различните видове слама, царевичак и царевични какалашки, слънчогледови пити. В по-голямата си част този вид фуражи са бедни на протеин, минерални вещества и витамини и представляват източник основно на енергия.
Друг проблем: често по време на прибирането им грубите фуражи са с повишена влажност, което налага задължителното им изсушаване. Не се ли направи, вероятността да плесенясат е голяма и стават опасни особено за бременните животни.

Ако се степенуват грубите фуражи

най-малоценна е сламата

Тя може да бъде от житни, ечемик, пшеница и ръж. Съдържанието й е главно от трудно смилаема целулоза.

* Сламата от бобови - фасул, леща, грах, фий, съхне по-бавно и често поради полягане на стъблата е замърсена с пръст. Тя е по-богата на протеини и минерални вещества в сравнение с житната.

* Царевичакът се получава от стъблата и листата на царевичното растение. Хранителността му е обратно пропорционална от добивите на зърно. Когато те са по-големи, стъблата са по-твърди и загрубели, а суровите влакнини са в голямо количество.

Големият плюс:

Листниковият фураж превъзхожда и най-добрата слама

Изсушете листа с клоните, получени при кастрене на широколистни дървесни растения, най-добре през ранна есен, когато листата все още не са окапали.

Втори плюс: За козите дори може спокойно да замени сеното, тъй като съдържанието на протеин, минерални вещества и витамини е високо.
За приготвяне на листников фураж могат да се използват всички видове широколистни дървета - бук, дъб, акация, бряст, леска, върба, липа, дъб, ясен, клен, топола и др.

Важно! Да се има предвид, че младите листа и летораслите е необходимо задължително да се изсушат, в противен случай плесенясват.

При изсичане на клонките през есента обикновено листата са достатъчно сухи и могат да се складират на проветриво място непосредствено след прибирането им.

Листниковият фураж e

перфектната храна за дребни преживни

Но да не се забравя, че някои видове дървета съдържат по-големи количества танинови, дъбилни и други вещества, което може да предизвика хронични обстипации и запек.

За получаване на листников фураж може да се използват и някои иглолистни дървесни растения.

И един последен резерв - сухите листа след окапването им. Според статистиката падналата листна маса в България възлиза на около 6 млн. тона годишно. От това голямо количество, използвано в подходяща комбинация с концентрирани и други фуражи за преживните животни, може да се получи допълнителна животинска продукция.

Трябва да се има предвид, че със застаряването на листата хранителността им намалява. Но въпреки това те са ценен източник на протеин, мазнини, влакнини, въглехидрати, минерални вещества и почти всички микро- и макроелементи. В дажбата на овцете могат да се включат до 40%.
А хранителността на качествения царевичак е по-висока от тази на пшеничната слама.

Царевичните какалашки превъзхождат царевичака,

което ги прави добра съставна част дори на целодажбените гранули за преживни.

Слънчогледовите пити също представляват ценен фураж в случаите, когато съществува дефицит на качествено сено и концентрати. Те се изхранват оронени, дори могат да се силажират.

При механизираното прибиране с комбайни питите се раздробяват и се смесват със слънчогледовите отсевки. По този начин те са най-същественият отпадъчен фураж от слънчогледовото растение.
Слънчогледовите стъбла също са важен резерв за преживните животни. По хранителност не отстъпват на сламата, но по съдържание на протеин я превъзхождат няколко пъти.

Слънчогледовите пити са ценен фураж в случаите, когато съществува дефицит на качествено сено и концентрати. Те се изхранват оронени, дори могат да се силажират.
Слънчогледовите пити са ценен фураж в случаите, когато съществува дефицит на качествено сено и концентрати. Те се изхранват оронени, дори могат да се силажират.