През септември започват да зреят късните сортове ябълки, круши, праскови и сливи.

* Ябълки: Златна Пармена, Джонатан, клонове на Червена превъзходна и Златна превъзходна, Канадска ренета, Английска зелена ренета, Муцу и др.

* Круши: Хардиева, Боскова, Харденпонтова масловки, Пекъмс Триумф, Попска и др.

* Праскови: Файет, Бейбиголд 9, Хелфорд.

* Сливи: Габровска, Стринава и Кюстендилска синя.

* Малини: Люлин и Херитидж.