Овчето мляко има по-високо съдържание на твърди частици от козето или кравето мляко. Това позволява да се произведе повече сирене от един литър в сравнение с козето или кравето мляко.

Неоспорим факт:

* От 1 л овче мляко се получава 18 до 25 на сто сирене.

* От 1 л козе и краве мляко се получава само 9 до 10 на сто.

Но в същото време обаче овцата дава най-малко мляко в сравнение с козата и кравата. Ето защо овчето мляко държи по-висока цена - до 4 пъти по-висока от тази на кравето мляко.