От оплодителната способност на семенна течност на кочовете зависи успешното заплождане на овцете, които особено в сборните селски стада са 30-40 глави. Затова преди началото на случната кампания направете преглед на кочовете.

Започнете огледа с очите и зъбите

Следват предните и задните крайници и стигнете до семенниците. Не са редки случаите, когато поради заболявания на копитата на задните крайници ценни в племенно отношение кочове не могат да покриват овцете.

Обърнете внимание на тестисите

- на тяхната големина, симетричност, еластичност при опипване и т.н. Защото слабите и изтощените, а и затлъстелите кочове имат влошена оплодителна способност и понижена полова активност.

Хранене

Преди и по време на случната кампания освен качествено сено и окосена завехнала люцерна осигурете им смеска от концентрирани фуражи от 600 до 800 грама на глава дневно.

Важно! Много благоприятно върху качеството на семенната течност оказва даването дневно на 500-600 г моркови или тикви, а също и бито мляко - 0,5-1 л, или 1-2 пресни яйца.

Обърнете внимание на тестисите - на тяхната големина, симетричност, еластичност при опипване и т.н.
Обърнете внимание на тестисите - на тяхната големина, симетричност, еластичност при опипване и т.н.