Фермерите ще бъдат финансово стимулирани да поддържат пояси и синори

Националният стратегически план за Общата селскостопанска политика рискува да остане без екологична оценка, а с това и без одобрение за прилагането му, ако го представим във вида до момента. Това е предупредило Министерството на околната среда и водите колегите си от МЗХГ и е повод за почти цяла нова редакция от служебния кабинет.

Страната ни разполага с по-малко от 4 месеца до края на 2021 г., когато трябва да представим готов план пред ЕК. Причини за прекрояването са и последният супертриалог и Съвет на министрите. Зам.-министърът на земеделието Явор Гечев напомни, че тогава – на 28 юни, Съветът постигна временно споразумение, което измени първоначалните предложения на задължителни цели, параметри и изисквания, най-вече в частта екологична политика, което натоварва целия стратегически план. Оттогава и МЗХГ се е заело по синхронизиране на вече промененото законодателство на ЕС.

За разлика от миналия програмен период, където директните плащания бяха безусловни, отсега нататък, за да получи базово плащане, фермерът трябва да отговоря на изискванията в ДЗЕС 9 – или екоусловностите на ниво стопанство. С други думи достигане на 7% екологично насочени площи във фермата. Практиките до момента – каквито са оставянето на угари, няма да са достатъчни.

Затова се въвежда и базов екослой, който ще осигурява условността за получаването на средствата по стълб 1, както и допълнителни екологични подслоеве – подход взет от други страни като Франция. „Идеята е да имаме огромен картографски слой, който може да се измери“, поясни зам.-министърът. Например такива биха могли да бъдат поясите в Добруджа или синорите, за които фермерите да получават допълнителни средства за поддържането им.

Още за стратегическия план за земеделието четете в новия брой на в. "Български фермер" от 6-12 септември