Условията ще са подходящи за освобождаване на площите от слънчоглед и царевица и сеитба на зимна рапица

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от първото десетдневие на септември агрометеорологичните условия се определят от неустойчиво време с валежи, които подобряват влагозапасите в горните почвени слоеве. Това е предпоставка за качествена предсеитбена обработка на площите предвидени за засяване със зимна рапица, култура изискваща прецизна агротехника. Повсеместните валежи в края на август бяха закъснели за част от късните полски култури, които, вследствие дефицита на почвена влага, приключиха преждевременно развитието си.

В началото на септември последните фази от развитието на късните хибриди царевица, преодолели отрицателните последици от задълбочилата се лятна суша, протичат при температури около и под климатичните норми. През първото десетдневие среднокъсните хибриди встъпват във восъчна и пълна зрелост. При късните хибриди протича млечна и преход към восъчна зрелост. Честите валежи през десетдневието повишават риска за развитие на някои гъбни болести – сиво гниене по зреещата гроздова реколта, късно кафяво гниене по плодовете на овошките.

През второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното слънчево и топло време през повечето дни ще благоприятстват синтеза и отлагането на повече захари в плодовете на есенните сортове овошки. До средата на септември късните царевични хибриди ще приключат развитието си, при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост.

През този период съществени валежи не се прогнозират и условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от слънчогледа и по-ранните хибриди царевица, за провеждане сеитбата на зимната рапица.

През третото десетдневие на септември ще се наблюдават обичайните за края на лятото и началото на есента преходни промени в агрометеорологичните условия, с по-ниски минимални температури. През втората половина от десетдневието във високите полета се очакват слани, което трябва да се има предвид при прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване (домати, пипер).

Прогнозираните валежи в началото на есента ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на зимната рапица. В края на септември при част от засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава фаза поникване. В нея повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и рапичната листна оса (лъжегъсеници), което изисква обследване на поникналите посеви и при численост на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ за рапичната стъблена бълха - 2 бр. бръмбари на m?; ПИВ за рапичната оса 2-3 броя лъжегъсеници на m?) своевременно третиране.