Използвайте листни торове, които осигуряват леснодостъпна храна

През последните години листното подхранване навлезе и в любителските градини. И напълно закономерно, тъй като хранителните вещества, които се подават чрез листата, се усвояват много лесно. Получава се допълнителен ефект, защото се активизира дейността на кореновата система, която също усвоява по-добре хранителните елементи от почвата.

Според специалистите, усвояването и включването на внесените през листата хранителни елементи в растителния метаболизъм се осъществява от 15 минути до 2-3 часа след пръскането.

Чрез листните торове се осигуряват хранителни елементи, най-често микроелементи, които също имат важна роля в цялостното развитие на растенията. Така благодарение на тях се получава по-висок добив, както и по-добро качество на плодовете.

Да се подава на порции

Препоръката е листното торене да се извършва на няколко пъти през вегетацията. То се прави според нуждите на дръвчетата, а също и при дефицити, както и в зависимост от факторите на средата – например при градушка.

Ориентировъчно са дават следните фази от развитието на семковите и костилковите видове:

* набъбване на пъпките – преди цъфтеж;

* край на цъфтежа;

* нарастване на плода;

* избистряне на плода;

* след беритба.

Чрез листното торене в по-късен период на вегетацията се цели осигуряване на хранителните вещества, които се насочват предимно към плодовете и семената.

Тъй като листното подхранване се прави неколкократно през вегетацията, се използват ниски дози. Препоръката е да се чете етикета на продукта, където е дадена подходящата норма за еднократно внасяне.

Най-важните ползи са:

* Комплексните листни торове, които съдържат повече от един хранителен елемент – освен макро- и микроелементи, са много полезни за растенията. Третирането на овощните дървета с тях повишава добива, растежът на летораслите е засилен, подобрява се и качеството на плодовете - увеличава се съдържанието на глюкоза, сорбитол, сухо вещество, ябълчна и лимонена киселина и калий в плодовете.

* Листните торове подпомагат овощните видове при различни стресови фактори - измръзване, градушки, повреди от препарати и др. Благодарение на действието им културите се възстановяват по-бързо и продължават вегетацията си.