Допринасят горещото време и високата влажност

Бълхи, оводи – конски мухи или щръклица, и кърлежи нападат дребните преживни, докато пасат.

Как да ги предпазите?

При козите кожата в коремната област, както и по млечните жлези, е тънка и мека и обикновено се оказва "най-комфортното" място за нападение от опасни кръвосмучещи насекоми. Дребните кръвопийци бързо се впиват и по тези места могат да се намерят десетки неканени гости. Подобно е положението и при овцете.
Кръвосмучещите безпокоят животните,

опасността от предаване на кръвни паразити

е повече от реална. В резултат на инвазията силно намалява млекодобивът, животните се доят по-трудно. А при някои се появяват и смъртоносните заболявания бабезиоза, анаплазмоза, пироплазмоза и др.
Борбата с кръвосмучещите насекоми трябва да е комплексна - срещу кърлежи, бълхи и оводи, и постоянна.

Използват се акарицидни инсектициди, т.е. препарати, убиващи опасните акари. Най-широка популярност у нас са придобили следните препарати: айкън, нео стомозан, кардицид, циперметрин, неоцидол, ектомин и др. Обичайната концентрация е 1-2 мл на 1 л вода.
Най-добре е животните да се обработват с гръбна пръскачка, като

задължително се опръскват коремът и крайниците

Много стопани потапят отделно опашките на овцете в съда с разтвора.
Също добра практика е да се полива разтворът по гърба.

Работният разтвор се прави със студена вода от чешма, кладенец или друг водоизточник. Добре е следващата обработка да се извърши след 10-14 дни, за да се унищожат ларвите на паразитите.
Когато се обработват козите, не трябва да се забравя, че

козарникът също трябва да се напръска

по същия начин - двукратно през 10-14 дни. Средната разходна норма при обработка е 20 кв. м с 1 л разтвор. С една гръбна пръскачка със среден обем 10 литра обикновено се обработва около 200 кв. м.

При силното опаразитяване на кошарата млечността намалява
При силното опаразитяване на кошарата млечността намалява