Внасянето на торовете се определя от следните фактори:

* възможност за усвояване на хранителните вещества;

* растеж на основните корени;

* срок на узряване на плодовете;

* подвижност на хранителните елементи в почвата;

* воден режим и други.

Оборският тор се внася преди есенното окопаване на почвата. Заедно с него се тори и с макроелементите фосфор, калий и магнезий.

Азотните торове, които са бързо разтворими и с голяма подвижност, се внасят неколкократно през вегетацията на дръвчетата. Така те се усвояват по-ефективно, без да се стигне до изнасянето им извън зоната на обсег на корените.

Сроковете на внасянето на азота се определят въз основа на някои фактори, които трябва да се вземат под внимание. Тъй като елементът е отговорен за растежа, то той е необходим рано през пролетта. След това е важен през лятото за нарастване и изхранване на плодовете, както и за залагането на плодните пъпки за следващия сезон.

Затова азотното торене се извършва на няколко пъти. Препоръката е половината до 2/3 от нормата да се внесе в началото на вегетацията – края на февруари – началото на март. Останалата част се подава в края на май – началото на юни.

Азотът може да се внесе и на три норми, като последната се подава през есента. В този случай дозата се разпределя: 1/2 : 1/4 : 1/4.