Предпоставка е за намножаване на акарите

Дукена ЖОЛЕВА,агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а в крайните югозападни и южни райони и при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. Падналите валежи в края на юни и началото на юли бяха неравномерно разпределени. Валежи със стопанско значение са регистрирани предимно в Източна България (Силистра, Варна Добрич, Чирпан, Карнобат). През следващия период в източните райони вегетацията на царевицата и слънчогледа ще се осъществява при наличие на добри влагозапаси в 50 и 100 см почвен слой (над 75% от ППВ). В част от югозападните и южните райони, където валежите през последните две седмици бяха оскъдни, нивото на влагозапасите в 50 см почвен слой е ниско - под 60% от ППВ (Благоевград, Сандански, Хасково). В тези райони ще се налага да се прилагат повишени поливни норми при пролетните култури.

При царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще протичат различни фази – изметляване, цъфтеж на метлицата, изсвиляване и наливане на зърното при част от ранните хибриди в полските райони. При слънчогледа ще се наблюдаваме цъфтеж, оплождане и формиране на семената. При памука ще се наблюдава бутонизация и начало на фаза цъфтеж.

Прогнозираните екстремно високи максимални температури в средата на юли, на места до 38-39оС, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните и зеленчуковите култури (домати, пипер, краставици, тиквички) от късното полско производство.

Метеорологичните условия през следващия период ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, лозите и зеленчуковите култури. Срещу брашнестата мана по костилковите овощни видове (праскова, нектарина, слива) са подходящи фунгицидите: сигнум – 0,045%, луна експирианс – 0,05%, систан екозом ЕВ - 65 мл/дка, скор 250ЕК-0,02%, топаз 100 ЕК – 0,03%.
Прогнозираното относително сухо и горещо време през повечето дни от периода ще бъде предпоставка за увеличение на популационната плътност на някои вредители. Нападнатите от акари овощни култури могат да се третират с някои от посочените акарициди: бермектин – 0,05%, волиам тарго 063СК – 0,075%, нисоран 10 ВП – 0,75%, санмайт 10 ВП – 0,14%.

През второто десетдневие на юли растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на узряване на културите.

През следващия период жътвата на пшеницата ще се провежда в условия на повишена пожароопасност.