Пшеничните посеви трябва да се обследват за дървеница, пиявица и трипс

В началото на следващия седемдневен период се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури. Развитието на зимните житни и засетите пролетни култури ще протича с умерени темпове при наличие на оптимални почвени влагозапаси – следствие от падналите значителни валежи през първото и второто десетдневие на април, надвишили в по-голямата част от страната месечните норми. Изключения има на места в Дунавската равнина, където са отчетени по-малко валежи - под 30 л/м2.

В края на април и началото на май при пшеницата ще се наблюдават фазите: вретенене, преход към изкласяване и фаза изкласяване. През този междуфазен период пшеничните посеви трябва да се обследват за появата, числеността и вредната дейност на някои икономически важни неприятели: житната дървеница, обикновената житна пиявица и пшеничния трипс.

През периода при зимната рапица ще преобладава масово фаза цъфтеж. При засетите посеви със слънчоглед и царевица ще се наблюдава фаза поникване и начално листообразуване.
Прогнозираните валежи в края на април ще възпрепятстват провеждането на растителнозащитните пръскания, ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: струпясване по семковите овощни видове (ябълка, круша); ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите; септориоза и листна ръжда по пшеницата.

През периода критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират. В полските райони температурата на почвата в 10-сантиметровия слой ще достига подходящи стойности за сеитбата на топлолюбивите пролетни култури (памук, фъстъци, дини, пъпеши).