Съвсем скоро ще дойде времето за торене на земеделските площи и посеви. Без значение дали говорим за предсеитбено торене, или подхранване на пшеницата, торачката трябва да бъде прецизна и това го знае всеки фермер.

Как обаче да се подбере правилната торачка? На каква ширина да работи? Нужен ли е секционен контрол? Каква е разликата между базовия и прецизния секционен контрол?

Това са въпроси, които всеки фермер си задава, когато обмисля покупката на нова торачка.

За да намерим най-точните им отговори потърсихме фермерите, които през 2020 година са закупили нова торачка и направихме кратък списък на най-важните неща според тях.

Работен обем и най-оптималната работна ширина

Всеки разговор започва с това какви са най-оптималният обем и работната ширина на торачките, към които фермерите се ориентират? Тук обаче няма еднозначен отговор, тъй като всичко зависи от размера на стопанството, окрупнеността на масивите или липсата на такава и това с каква норма се тори.

Важно обаче се оказва ширината на торенето да съвпада с ширината, на която се пръска, за да може да се използват едни и същи линии за навигация и да се правят по-малко следи в самия блок. И тук стигнахме до извода, че работна ширина от 24 или 36 метра е напълно достатъчна на всеки фермер да реализира целта си за по-малко следи от гуми в имота.

Секционният контрол при Kverneland

Оказа се, че няма значение дали торим на 34, 30, 33, или на 36 метра. Важно е дали торачката има прецизен секционен контрол, тъй като именно той гарантира постигането на 100% покритие при парцелите с неправилна форма, а всички знаем, че няма стопанство, което да не притежава поне 5 такива.

Освен 100% покритие на площта, секционният контрол допринася и за намаляване на разходите. Всеки знае, че колкото по-прецизен е той, толкова спестяването е по-голямо. Размерът на секциите при торачките на Kverneland e 1 метър, като управлението им става автоматично чрез терминала на торачката, а при самите дискове единият от двата актуатора контролира секциите и прави плавен преход между тях.

Технологията на спиране на секциите на торачката позволява поетапно спиране на всички секции от ляво на дясно и от дясно на ляво, включително преминаване през средата и торене с по-малко от половината работна ширина. Така дори най-малките ъгълчета не остават ненаторени и в същото време презастъпването при тях е сведено до минимум.

Друга отличителна черта на торачките Kverneland е контролът на точката на падане на тора чрез т.н. Geopoint, който изчислява автоматично точката, в която торачката трябва да започне да тори при влизане в парцела. Така се осигурява точно торене в края и елиминиратора, който би могъл да попадне извън зоната за торене.

Как може да сме сигурни, че прилагаме точната норма?

Прилаганата норма на торене е нещо, което компютърът задава, а инвентарът изпълнява, но винаги съществува нормалното човешко съмнение дали инвентарът изпълнява точно зададената му норма и как всъщност знае колко тор се хвърля всяка минута?

Отговорът е – уникалната тегловна система.

Тя се състои от тегловни 4 клетки, върху които лежи целият бункер. Измерва непрестанно теглото на тора в бункера, а посредством референтен сензор коригира показанията на клетките в зависимост от наклона, вибрациите и шоковите вариации, като така осигурява максимално точна информация за наличното тегло на тора. Прилаганата норма се постига с максимална точност именно благодарение на информацията за наличните килограми в бункера във всеки един момент.

Защо е добре да калибрираме торачката си при смяна на тора?

Максималната прецизност при торене е цел на всеки фермер. За да сте сигурни обаче, че я постигате, е препоръчително да калибрирате торачката си, когато смените вида или производителя на тора, който използвате. Защо е нужно това? Отговорът е лесен – за да знае торачката с какъв тор ще работи.

Калибрацията не е сложна процедура и не отнема време, но пък гарантира прецизното разпределение на тора в полето. Чрез специално разработен тест с ванички, в които се събира тора по работната ширина на полето, може да се провери действителното разпределение на тора и посредством компютър да се изчисли покритието и коефициентът на вариация. Торачаките Kverneland постигат нисък коефициент на вариация, което означава че правят изключително равномерно разпределение на тора по цялата работна ширина – по наклони, при неравни терени и разтрисане, както и когато се извършва секционен контрол.

Видеото показва в няколко лесни стъпки как извършва калибрацията и тестът с ванички: https://youtu.be/5PHdYFXuoLc

Стъпките за калибрацията са лесни, като самите настройки се генерират чрез мобилно приложение, в което въвеждате информацията за типа на тора, разпределението на различните фракции на гранулите и хектолитровото число. Може да използвате предефинираните настройки за най-близкия до вашия тор и ви остава само една стъпка и тя е въвеждане на настройките в дисплея, който контролира торачката без значение дали е Kverneland или Trimble.

Прецизното торене с автоматичен секционен контрол

Прецизното торене дава възможност за спестяване от 4 до 15 % от влаганите торове чрез използването на автоматичен секционен контрол. Процентът спестени торове зависи от формата на блока и от броя секции, които торачката управлява. В един сравнително правилен по форма блок, в който привидно не би трябвало да имаме никакви проблеми с пренаторяването и застъпването, виждаме, че 0,67% е презастъпването при използване на секционен контрол, а без него – 4,79%. Това на пръв поглед малко спестяване при блок с 370 дка е в размер на 250 лв. при цена на тора 800 лв/тон.

Очаквайте още информация за спестяването от торове чрез приложението им с променлива норма в следващия материал на тема торачки!