Твърдят, че тежестта върху вътрешните превози е прекомерна

Тол тарифата не удовлетворява Националната асоциация на зърнопроизводителите, макар че някои техни предложения са взети предвид. Те смятат, че цялата тежест се стоварва върху вътрешните превози.

На заседание на управителния си съвет през януари браншовата организация ще проведе дебат по темата, ще чуе мненията на всичките си регионални съюзи и ще излезе с предложения или реакция, казаха от там.

Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа бе приета с постановление от правителството вчера. В него могат да се видят всички стойности, които ще се плащат за масовите тежкотоварни автомобили по тонаж и в зависимост броя на осите.

Тол таксите са обвързани и с екологичната категория на превозното средство, с класа, и с категорията на пътя - магистрали, първи и частично втори клас пътища.

С тарифата се определя и компенсаторната такса, която се дължи, ако товарен автомобил ползва платената пътна мрежа без тол такса.

На заседание на управителния си съвет през януари браншовата организация на зърнопроизводителите ще проведе дебат по темата, ще чуе мненията на всичките си регионални съюзи и ще излезе с предложения или реакция, казаха от там.