И още 720 000 лв. за овце и кози по de minimis

Днес фонд "Земеделие" преведе близо 86 млн. лв. на 32 434 кандидати по мярка 13 - Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от ПРСР 2014-2020 за 2019.

Още 720 000 лв. бяха изплатени по схемата de minimis на 291 фермери, отглеждащите овце и кози-майки под селекционен контрол.

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 - Компенсационни плащания в планински райони е 74 121 161 лв., за подмярка 13.2 - Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения е общо 11 877 732 лв.

За сведение: на бенефициентите, на които се извършват допълнителни проверки, плащането ще бъде наредено през първата седмица на януари.

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за 2019 г., ще бъде извършено след актуализирането на слоя площи, допустими за подпомагане, на базата на подадените възражения за кампания 2019.