Кои са акцентите за предстоящата 2024, включени в портфолиото на Corteva AgriScience, разговаряме с Иван Дражев, маркетинг мениджър Балкани и продуктов мениджър

Corteva AgriScience, като една от водещите компания в областта на земеделието, се фокусира върху предоставянето на земеделците на полезна информация, иновативни идеи, решения, както и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишат добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата на съвременния свят.

- Г-н Дражев, кои са новостите при слънчогледа за предстоящата 2024 г.?

- При слънчогледа основният фокус на Corteva Agriscience (Pioneer) е към ExpressSun технологията, тъй като фирмата е пионер във внедряването й и пазарен лидер. За 2024 година компанията предлага 5 нови високодобивни ExpressSun™ толерантни хибрида - P64LE280 (линолов средноранен, с нов ген DM6 за устойчивост на мана, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната), P64LE185 (линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната и подходящ за 2-ра култура), P64LE168 (линолов ранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната), P64НЕ244 (високоолеинов средноранен, подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя китка), P64НЕ418 (високоолеинов средноранен, подобрен вариант на много отглеждан хибрид с повишена устойчивост на синя китка). В Clearfield Plus* технологията имаме едно ново предложение – хибридът P64LP46 (линолов средноранен, с устойчивост на всички раси синя китка идентифицирани до момента в страната).

Семената са качествено фабрично третирани с ЛУМИСЕНА ФС (фунгицид срещу мана) и АРТЕМИД ФС (инсектицид срещу телени червеи). АРТЕМИД ФС е единственият до момента разрешен инсектицид за третиране на семена на слънчоглед срещу почвени неприятели в Европейския съюз, респективно и в България.

Най-новото, което очакваме за новия 2024 сезон, е, регистрация на нов вегетационен хербицид с ново активно вещество (ARILEX active), за контрол на важни широколистни плевели (амброзия, бяла куча лобода, бутрак/свиница, див синап, див коноп и др.) при всички технологии на отглеждане на културата слънчоглед.

- Съответно кои са новостите при царевица?

- Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax, като за 2024 година компанията предлага 6 нови хибрида от тази линия – Р7818 (ФАО 190, ранен), Р8604 (ФАО 260, ранен), Р9398 (ФАО 370, средно ранен), Р9944 (ФАО 450, средно късен), Р0450 (ФАО 520, късен) и Р0710 (ФАО 560, късен).

Също така Corteva Agriscience (Pioneer) внедрява още 5 нови хибрида – Р9367 (ФАО 370, средно ранен), Р9639 (ФАО 380, средно ранен), Р9960 (ФАО 430, средно ранен), Р0260 (ФАО 490, средно късен) и Р1332 (ФАО 635, късен).

Семената (определени хибриди) са качествено фабрично третирани срещу почвени неприятели с ЛУМИПОЗА ФС (със системно действие, вече успешно внедрен в практиката при зимна маслодайна рапица) или ИБРИДИТРИН ФС (с контактно действие и газова фаза).

- Кои са акцентите в растителната защита, на които земеделските производители да обърнат внимание?

- ПРИНЦИПАЛ ГОЛД е най-новият ни хербицид за ефективен контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели през вегетация. Същественото му практическо предимство е съдържанието на специален антидот, осигуряващ 100% селективност и възможност за приложение до 9-ти лист на културата.

И специално внимание искаме да обърнем на хербицида ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация при царевица, с доза 3,3 г/дка + прилепител Виволт 0,1% и приложение от 2-ри до 6-ти лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистни плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е с изключително конкурентна цена на декар, защото цената на декар при царевица е равна на цената на декар при пшеница (може да се нарече бюджетна цена).

И само да кажа, че земеделците може да очакват нова изненада при царевица скоро!

- Кои са новостите при зимните зърнено-житни култури?

- Предлагаме продукт за контрол на всички важни широколистни плевели. Това е най-новият хербицид КВЕЛЕКС ВГ- с ново активно вещество (ARILEX active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, широк прозорец на приложение, напълно селективен за културата (с вграден антидот), много бързо абсорбиране от плевелите, бърз начален ефект, видим до 24 часа след пръскане и ниска доза на приложение.

За контрол на важни болести предлагаме два нови фунгицида. УНИВОК ЕК – с ново активно вещество (INATREQ active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, гъвкава доза на приложение, широк прозорец на приложение, специална IQ-4 формулация и дълъг период на защита след пръскане.

И ВЕРБЕН ЕК – с доказали се в практиката ефективни активни вещества, допълнителна газова фаза, гъвкава доза на приложение, широк прозорец на приложение, подобрена формулация за бързо абсорбиране и достатъчен период на защита след пръскане.

- Има ли новости при маслодайната рапица?

- Основният ни фокус в генетиката са новите хибриди:

РТ303 (Pioneer Protector Sclerotinia, с високо ниво на толерантност на болестта Sclerotinia), който е най-отглежданият хибрид на фирмата в Европа.

РТ314 и РТ315 – нови високодобивни хибриди с нов ген за най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките преди жътва.

РТ305 – новият високодобивен хибрид в Clearfield* технологията.

РХ144 – най-новият високодобивен нискостъблен хибрид от Maximus линията.

- През 2024 година ще предлагате продукт при ориза. Какъв е?

- За контрол на всички важни житни и широколистни плевели – най-новите хербициди, с ново активно вещество (RINSCOR Active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, широк прозорец на приложение, с ниска доза на приложение на новото активно вещество (3 г а.в./дка), селективен за ориза, много бързо абсорбиране от плевелите, бърз ефект след пръскане и приложим при всички технологии на отглеждане на ориз – ЛОЯНТ и АГИКСА.

- Напоследък много се говори за биологичните продукти. Какви са вашите решения в посока на това направление при полските култури?

- Предлагаме азотен фиксатор УТРИША N. Продуктът осигурява допълнителен азот в усвояема форма от въздуха (еквивалентно до 7 кг/дка), компенсира загубите на азот от отмиване и денитрификация, стимулира физиологичните процеси и метаболизма дори при стресови климатични условия и увеличава добивния потенциал на културите. УТРИША N отговаря на изискванията на решение 1165/2021 за продукти одобрени за органично земеделие и в програмите за намаляване на торовите норми.

Друг продукт е азотен стабилизатор N ЛОК СУПЕР. Той подобрява усвояването и намалява загубите на азот при торене, не позволява азота да премине от усвояема в неусвояема форма за растенията, подобрява здравния статус на растенията, и осигурява по-високи добиви от дка площ.

Също така имаме и биостимулатор КИНСИДРО ГРОУ+, който стимулира физиологичните процеси, ускорява процеса на делене на клетките, повишава нивото на хлорофил и фотосинтетичната активност на растенията, намалява скоростта на „стареене" на листата, повишава активността на растежа на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ.

  • Clearfield Plus е регистрирана търговска марка на BASF
В практиката навлизат нови биологични продукти
Снимки: Ваня Велинска
В практиката навлизат нови биологични продукти Снимки: Ваня Велинска