В рамките на Седмицата на гората университетът и Студенстският съвет организират много събития 

Агрономически факултет събира водещи фирми от сектор Земеделие, иновативни фермери, институци, агенции и учени за среща с бъдещите кадри в професията.

Както всяка година Лесотехническият университет (ЛТУ) и Студентският съвет организират много събития в рамките на Седмицата на гората -  3 - 7 април. Информационни срещи, дискусии и презентации по актуални теми, щафети и игри, спортни състезания, традиционо залесяване и почистване на емблематични местности са само част от тях.

Програмата за седмицата ще намерите в сайта на университета – www.ltu.bg, раздел „Новини и събития“.

Традиционно Агрономическият факултет към ЛТУ се включва активно в дейностите и събира на едно място водещи фирми от сектор Земеделие, представители от институции, агенции, академичните среди, а не на последно място и иновативни фермери за среща с младите кадри в професията.

Тази година информационните дни ще бъдат два и са в изпълнение на поставените цели на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. А именно:

"Образование-Агробизнес-Кариерно развитие“, който ще се проведе на 4 април 2023 (вторник) Зала „Академик Мако Даков“, Централна сграда на Лесотехнически университет от 9:00 до 13:00 часа.

Информационният ден "Земеделието в контекста на Европейската зелената сделка" ще се е на 6 април 2023 (четвъртък) в Зала „Академик Мако Даков“, Централна сграда на Лесотехнически университет от 9:00 до 14:00 часа.

На вниманието на студентите и гостите ще бъдат представени и възможностите за продължаване на висшето образование в новите магистърски програми на Агрономическия факултет.

В сряда студентите ще се забавляват като вземат участие в Агрономическите игри. А в петък (7 април), за финал, в зала 301 на Учебно-лабораторния комплекс на университета от 9:00 часа ще започне семинар на тема „Градското земеделие – настояще и перспективи“.

Всеки, който се инетересува от земеделие под една или друга форма, е поканен!