Опазването на горите е изключително важно не само за съхранението на околната среда, но и за живота и здравето на хората. Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов при отбелязването на Международния ден на горите, който по традиция се чества на 21-и март. „Гората ни дарява чист въздух, бистра вода, здрава и плодородна почва. Тя противодейства на ерозията, усвоява въглеродния двуокис, влияе положително на климата. Затова трябва да се грижим за нея“, посочи още заместник-министърът.

„Отбелязването на събитие като днешното отговаря на нарастващата чувствителност на обществото към това, което се случва в горите и определя все по-голямата необходимост да се популяризират дейностите по стопанисване на горските територии“, коментира той.

По повод празника, заместник-министър Чамбов откри първата тематична експозиция в Горския музей, разположен на територията на Учебно-опитно стопанство Юндола. „Тук експертите съумяха да съберат на едно място част от историята на българското лесовъдство, надявам се експозицията да бъде разширена и обогатена с времето“, каза още той. По думите му духът на миналото може да бъде видян в запазения в автентичен вид кабинет на лесничея, както и във всички експонати, свързани с историята и развитието на горското дело – униформи, инструменти, стара горска техника. „Важно е да помним историята, но и да не забравяме, че ние, съвременните лесовъди, пишем новите й страници“, отбеляза Валентин Чамбов.

Експерти от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, както и представители на Лесотехническия университет и Съюза на лесовъдите посетиха създадената през 2006 г. „Европейска гора“ в района. Тя е залесена от лесовъди от няколко европейски държави и е добър пример за нови горски насаждения.

Международният ден на горите се отбелязва на 21 март от 1972 г. по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията за прехрана и земеделие към ООН, за да се защити флората и фауната на горите. Тази година той се провежда под мотото „Гори и здраве“, като целта е да се обърне внимание на ползите от опазването на горите като незаменим ресурс.