В природата вече се чувства полъхът на наближаваща зима. Повечето пчели са на кълбо, което се формира върху празните килийки на онези пити, от които се е излюпило последното пило. Най-често те са разположени към входа на кошера

Разбира се, и през ноември ще има хубави слънчеви дни – именно от тях ще се възползват пчелите, които

ще разпуснат кълбото и

ще правят последните си облитания

Това е изключително полезно както за възрастните, така и за младите пчели от последното излюпило се пило в кошера. С облитането пчелите прочистват храносмилателната си система и по този начин облекчават зимуването си. Добре е пчеларите да имат предвид, че:

  • при силните семейства зимното пчелно кълбо се образува, щом температурата на външния въздух спадне под 8 градуса;
  • при средните – около 10 градуса;
  • а при слабите семейства – при 13 градуса.

Защо е важно кога се сформира зимното кълбо?

То е биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътното струпване на пчелите им осигурява най-икономичното и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия, и то в продължение на 4-5 месеца. Самото физиологично състояние на зимуващите пчели, особено на есенните люпила – т.е. младите пчели, е също нагодено с оглед на предстоящото зимуване. В сравнение с летните пчели глътъчните жлези и мастното тяло на зимуващите пчели, са по-добре развити, като в тях са натрупани по-голямо количество резервни белтъчни вещества и мазнини. Ето защо процентът на сухото вещество в тялото на тези пчели е по-голям, а общото съдържание на вода в тъканите им е по-малко. Освен това

в кръвта на пчелите се увеличава количеството

на простата захар – глюкозата

Всичко, изброено дотук, има много голямо приспособително значение за зимуващите пчели. И то се изразява в понижаване на точката на замръзване на телесните сокове, като осигурява резервни хранителни вещества за всяка пчела независимо, че семейството поддържа съществуването си чрез постоянно хранене от медовите запаси в гнездото.

Какво да прави пчеларят

В благоприятните топли дни през ноември той трябва да положи последни грижи за пчелните семейства, преди да настъпи зимата. Дори в по-топлите райони, където пчелите и през октомври продължават да отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември.

Зазимяването на запасни 

пчелни майки е по на 3-4 пити

като те трябва да имат поне 3 пълни междини с пчели. За целта те се поставят по няколко в кошер, изолирани плътно помежду си с преградни дъски и с отделни входове в различни посоки. Изолацията между отделните семейства трябва да бъде много добра, защото в противен случай те ще се обединят, а пчелните майки ще се унищожат. Ако презимуват, напролет запасните майки се използват при осиротели семейства

И още задачи:

Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в местности със силни ветрове върху тях се поставят тежести – камъни и тухли.

Ако до този момент не са поставени предпазители против мишки, това трябва да се направи непременно. Но преди това трябва да се огледат добре затоплящите материали да не би в тях вече да са се нанесли мишки. Пропуснете ли някой мишок, рискувате напролет да нямате здрав инвентар.

Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време – над 8 градуса, и то внимателно, без сътресения, което би притеснило зазименото семейство.

Задължително пчелинът се загражда, като по този начин се елиминира достъпът до кошерите на домашни и горски животни или злосторници.

Много е важно самият пчелин да е разположен на място, естествено защитен от силни ветрове, характерни за района. Може да се огради със зидана или дървена ограда, висока 1,5 м, или в краен случай с ограда от царевични или слънчогледови стъбла.

Доказано е, че, когато пчелите са

защитени от ветровете:

  • пчелните семейства изразходват през зимата средно с 1,1 кг мед по-малко;
  • развиват се по-добре през пролетта
  • имат за главната паша 18% повече запечатано пило през пролетта и 22,5% повече пчели;
  • дават 52% повече мед и 71% повече восък в сравнение с незащитените семейства от охлаждащото влияние на студените ветрове през зимата.

През ноември се почиства и

подрежда пчеларският склад

Първото нещо, което трябва да се направи, е старите и негодни пити да се бракуват и претопят, или да се предадат на изпувателна организация.

Годните пити се сортират и се съхраняват, като се опушват със серен дим срещу молци. От 4-ите вида восъчни молци най-големи щети нанасят два вида – голям и малък восъчен молец. Размножават се, като оплодените женски пеперуди снасят около 1500-2000 яйца в килийките на питите, по рамките и цепнатините на кошерите. От тях се излюпват гъсеници, които навлизат във вътрешността на питите, хранят се с восъка, кожиците и пашкула от ларвите и какавидите на пчелите. Молците образуват все по-широки ходове – тунели, чиито стени се оплетени със здрави нишки. При движението си гъсениците повреждат ларвите и какавидите на пчелите или ги изстласкват нагоре и пчелите надграждат тези килийки и така се получава т.нар. тръбесто пило. Щетите от молците са големи – например от март до октомври те дават 2-3 многочислени поколения, чиито гъсеници унищожават значително количество восък - една гъсеница изяжда 0,4 грама восък– продукт по-скъп и от меда!

Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време – над 8 градуса, и то внимателно, без сътресения, което би притеснило зазименото семейство. 
Снимка Андрей Белоконски
Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време – над 8 градуса, и то внимателно, без сътресения, което би притеснило зазименото семейство. Снимка Андрей Белоконски
Много е важно самият пчелин да е разположен на място, естествено защитен от силни ветрове, характерни за района. 
Снимка Андрей Белоконски
Много е важно самият пчелин да е разположен на място, естествено защитен от силни ветрове, характерни за района. Снимка Андрей Белоконски