Търсенето на пресни продукти в световен мащаб непрекъснато нараства. Споделянето на знания може да повиши нашата ефективност, за да отговорим на това търсене.

България има за цел да удвои производството си на храни и зеленчуци в рамките на 5 години. Нидерландия разполага със знанията и технологиите, за да улесни постигането на тази важна цел.

Устойчивото и ефективно производство на храни е необходимо, за да отговорим на изискванията, пред които сме изправени по отношение на сигурността на храните, както в Европа, така и по света. Нашите две страни осъзнават това и желаят да работят заедно за намиране на устойчиви решения в областта на кръговото земеделско развитие в двете страни.

Във времена на високи цени на енергията и производствените разходи както в България, така и в Нидерландия, неустойчивите бизнес практики имат огромни финансови последици.

Катастрофалните последици от изменението на климата подчертават ясно необходимостта от кръгово земеделско развитие.

Трябва да променим начина, по който произвеждаме и консумираме храната си. Други големи събития, като пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, ни принудиха да осъзнаем ясно необходимостта от европейска самостоятелност по въпроса за продоволствената сигурност.

Само чрез иновации и сътрудничество между държавите селскостопанският сектор може да бъде печеливш и ефективен за постигане на целите за устойчиво производство на храни.

От много години Нидерландия и България се радват на добро сътрудничество в някои сфери на устойчивото развитие на селското стопанство и производството на храни.

Нидерландски компании пристигат в България, за да открият начини за задълбочаване на сътрудничеството си и за увеличаване на производството на устойчиви храни в двете ни страни – печеливша стратегия и за двете, съобщиха вчера от посолството на Нидерландия у нас.

Нидерландският агро сектор и научни институти са способни и желаят да споделят своите знания, технологии и визия в България, за да предприемем заедно първите стъпки за модернизиране на градинарството.

Кръговата икономика в Нидерландия

Глобалното търсене на суровини и храни рязко нараства. В Нидерландия властите, научните институти, екологичните организации, индустрията, синдикатите, финансовите институции и други неправителствени организации заедно, за да намерят по-интелигентни и по-ефективни начини за използване на суровините.

До 2030 г. потреблението на суровини в Нидерландия трябва да бъде намалено наполовина, а до 2050 г. икономиката на страната трябва да бъде напълно кръгова. Нидерландското правителство си е поставило три цели, насочени към постигането на това възможно най-бързо:

(1) Гарантиране, че производствените процеси използват суровините по-ефективно,

(2) По-слаба зависимост на Нидерландия от изкопаеми горива чрез използване на устойчиво произведени възобновяеми суровини материали и

(3) Разработване на нови производствени методи и проектиране на нови продукти, които да бъдат кръгови.

InteliFresh

InteliFresh е най-големият и престижен форум в областта на производството и продажбите на плодове и зеленчуци в България. Четвъртото издание на конференцията ще се проведе на 11 октомври в Интер Експо Център в София и ще събере производителите на плодове и зеленчуци с водещите в страната търговци, преработватели, доставчици на технологии и услуги. От 2019 г. Посолството на Холандия в България е официален партньор на форума, а "Български фермер" е медиен партньор. Повече информация за събитието можете да откриете на следния адрес: http://inteliagro.bg/node/167