Понякога в любителските градини се наблюдават много високи доматени растения, често достигащи два и повече метра. За доматите такъв растеж не е препоръчителен.

Ако растенията са по-високи от обичайното, това подсказва, че не се развиват правилно. В такива случаи хранителните вещества се насочват за изхранване на стъблото, разклоненията и листата, а не за плодовете.

За да „ориентирате“ хранителните вещества в правилната посока, т.е към плодовете, необходимо е да прекършите върха на стъблото.

То се извършва при всички сортове и направления - ранни, средноранни и по-късни домати.

Правилото е:

  • При индетерминантните (високи) сортове - оставя се едно листо над 5-6-ата китка и се прекършва стъблото.
  • При полудетерминантните сортове се прави над 4-тата китка, като пак се оставя едно листо над нея.