Тазгодишната реколта от ябълки в страните от ЕС и Обединеното кралство се оценява на 12 168 000 тона. Реколтата от круши се оценява на 2 077 000 тона. Данните са на WAPA, Световната асоциация за ябълки и круши.

Обзорът показва, че реколтата от ябълки в Европа ще се увеличи с 1% през тази година в сравнение с 2021 г., докато реколтата от круши се очаква да се увеличи с 20% в сравнение с изключително ниската реколта през миналата година и с 5% в сравнение със средната стойност за последните три години.

Ръстът на реколтата от круши ще дойде главно от Италия и Франция, чието производство ще се увеличи повече от два пъти в сравнение с 2021 г., съответно с 473 690 и 137 000 тона.

Реколтата от ябълки в Полша се очаква да бъде с 5% по-висока от миналогодишната, като възлиза на 4 495 000 тона. Очаква се в Италия тя също да бъде с 5% по-висока (2 150 000 тона). В Нидерландия и Белгия се очаква реколта от ябълки, която да съответства на средната за последните три години.

Прогнозата е реколтата от круши в Холандия да бъде с 8 % по-висока от миналогодишната, но с 1 % под средната стойност за последните три години. Очаква се реколтата от белгийски круши да бъде с 3% по-висока през тази година и с 2% над средната стойност за последните три години.

9% повече Elstar

Производството на сорта Elstar в ЕС се оценява на 364 000 тона, което е с 9 % повече от миналата година. Основната причина за това са по-високите очаквания за реколтата в Германия. Очакваното производство в Нидерландия от 101 000 тона е сходно с това през 2021 г. и е едно от най-малките през последното десетилетие.

Количеството на Jonagold (включително Jonagored и Red Jonaprince) се оценява на 1 237 000 тона. Това е с 4% повече от миналата година, когато производството беше 1 189 000 тона.
По-голямото производство на Red Jonaprince е причина за по-високата реколта. Производството на Jonagold и Jonagored в рамките на групата Jonagold е по-ниско. Реколтата от Boskoop (Goudreinet) се оценява на 87 000 тона, което е с 42% повече от миналата година. Сортът "Златна превъзходна" остава най-големият сорт в ЕС с приблизително производство от 2 064 000 тона. Очаква се реколтата от този сорт да бъде с 5% по-ниска от миналогодишната.

Крушите Ръстът на реколтата от круши ще дойде главно от Италия и Франция

Ръстът на реколтата от круши ще дойде главно от Италия и Франция

Производството на сорта круши Conference, което се оценява на 937 000 тона, е със 7% по-високо от производството през 2020 г. По-голямото производство се дължи на Нидерландия, Белгия и Полша. Производството в Испания е по-ниско.

Оценката за Doyenné du Comice от 58 000 тона е с 26 % по-висока от миналогодишното производство. Производството на Abate Fetel (194 000 тона) е много по-високо от миналата година, когато този сорт имаше слаба реколта. На Нидерландия и Белгия се падат 67 % от производството на Conference. Производството в Нидерландия представлява 18% от общото производство в ЕС.