За да се гарантира бъдещият висок добив, то трябва да се извършва точно, навреме и с модерни, прецизни машини

Експертите с основание твърдят, че ако семената преди сеитба не се обработят с обеззаразяващи препарати със сигурност ще се появят болести. С машините за третиране се осигурява защитата, качеството и жизнеността на семето за посев, прави се първата стъпка към по-висок среден добив, по-ниска себестойност и конкурентност на пазара. В атаката срещу болестите по семената и за тяхната дълговременна защита обеззаразяването е главният инструмент, задължителен и ефикасен. Особено когато става дума за производство на семена за посев. По този начин се гарантира и

по-лесното им интегриране

в почвата, и устойчивостта на болести. Ускорява се покълването и правилното им хранене по време на вегетацията, постига се нормално развитие, дори и при екстремни условия. Чрез третирането се осигурява ефикасен контрол върху почвени и семенни зарази. Постига се повече сигурност за посевите. Растенията стават по-здрави и устойчиви на стрес, главно условие да постигнат добивния си потенциал.

Процесът има и друго важно предимство - обеззаразеният материал активно съхранява и увеличава обема на кореновата система на растенията, стимулира по-доброто вкореняване. При интензивно зърнопроизводство третирането добива допълнително значение и се превръща в неотменно задължение на земеделеца, отбелязват агрономи. А това е от решаващо значение за осигуряване на устойчиво производство на храни и за страната, и за дългосрочната глобална продоволствена сигурност. Химическо или биологично третиране на семена

прави културите по-силни в конкуренцията с плевелите, помага за интегрирано управление на вредителите, намалява необходимостта от РЗ препарати, увеличава гъстотата, жизнеността на растенията и продуктивността на полето.

Азбучна истина е, че да се гарантира бъдещия висок добив, обеззаразяването трябва да се извършва точно и навреме с модерни, прецизни машини, отговарящи на екологичните норми. Те са лесно преносими, компактни съоръжения, подходящи за различни култури и сортове. Конструкцията им е съобразена с изискванията за опазване на околната среда, здравето на операторите и чистотата на складовите помещения. С модерните обеззаразяващи устройства семената се предпазват от нараняване или натрошаване. С тях се третират

всички видове зърнени култури

рапица, грах, фасул, царевица, лен, соя, цвекло, малки семена и др. В оборудването е заложено внимателно и пълноценно смесване на препарата със зърното за посев и отстраняване на опасността от замърсяване на стопанския двор или полето.

Първото условие за прецизно и ефективно обеззаразяване е постоянният контрол върху производствените процеси. Контролира се целият процес на интензивно смесване чрез пулверизация и равномерно покритие на семето с препарата. Всяка такава машина се състои от няколко основни възли: рамка, бункер, регулируем дозатор на семена, дозатор на обеззаразителя и шнеков транспортьор от неръждаема стомана. Машините за обеззаразяване са мобилни (прикачни), стационарни и самоходни. Имат производителност в широк диапазон от 2 до 20+ т/ч, което се отразява и върху различната вместимост на резервоара за работния разтвор - от 50 л нагоре. Мобилният обеззаразител се транспортира лесно, може да работи и в полеви условия. Стационарният е необходим в по-едри стопанства с по-големи обеми и бази за съхранение на зърно, а със самоходният, който е с повишена производителност, се пести време. Но и цената му е по-висока, и поддръжката е по-скъпа. При всички тях качеството на обеззаразяване трябва да отговаря на европейските еконорми.

Енергоемкостта им е минимална

семената получават максимална защита.

Всеки модел, мобилен или стационарен, има система за приготвяне на работния разтвор - резервоар за препарата, помпа и камера. За зареждане на семената в бункера служат шнековите транспортьори. Обикновено обслужващият персонал е от 1-2 работници. Машина, подходяща за малки и средни семенни количества, според засажданите площи, е R7 Continuous Seed Treater на датската фирма NoroGard. С нея се третират широк спектър от семена - пшеница, царевица, грах, соя, рапица, слънчоглед и др. Имат променлив капацитет - до 7 т/час. Дозите са от 100 милилитра до 2,4 литра на 100 кг семена. Характеризира се с: лесно калибриране на дозировката, точно нанасяне на третираща течност, и/или прахообразен препарат, компактна и надеждна конструкция. Съоръжението R7 е лесно за експлоатация и осигурява чрез непрекъсната ротация бързо почистване и дезинфекция при минимално обслужване, като осигурява безопасност на оператора. Семената се подават през всмукателен отвор, дозиращо колело измерва обема им в 12 джоба. След това семената отиват в смесителната камера, където с третиращата течност се пулвелизират.

Производителността на NoroGard R7 нараства с възможността за вкарване на още една, допълнителна система, с което процесът се ускорява. За безопасността работи приложение за наблюдение и сигурност, което спира машината, ако потокът семена е прекъснат и автоматично стартира обратно, когато потокът се възстанови. Същото важи и ако няма достатъчно течност за третиране. Дозиращото устройство (STRD) работи с 100-600 м/л на 100 кг. Системата за по-висок капацитет на дозиране (HRD) работи

с 2200 м/л на 100 кг

В машината е монтиран и модул за дозиране на прахов препарат, който включва: допълнителен миксер, захранващи устройства, система за управление. R7, както и останалите модели на NoroGard, е одобрен по стандартите на ЕС за безопасност на работниците и околната среда.

Другият модел за третиране и дезинфекция на семена R8 е комбинация от модерно инженерство и иновация. Действието му се базира на непрекъсно подаване на семенния материал в камерата. Усъвършенстваният, с компактен дизайн, обеззаразител има капацитет от 3 до 8 тона/час, високото качество на нанасяне се постига с интегрирана хектолитрова теглилка. Оборудван е със сензори, които контролират старта (и финала) на процеса

синхронизират подаването 

на течност към семената

Машината е проектирана и със системи за прахово третиране, и за наблюдение. Те гарантират, че при нанасяне на покритие, машината спира когато възникне повреда.

Дозиращите устройства NoroGard са уникални и оборудвани с помпи и разходомери, способни да работят при тежки условия. Мембранната помпа е надеждна и е сравнима с всяка перисталтична помпа. Тя изравнява налягането, осигурява равномерен поток с по-малко импулси, с което се постига висока дозираща точност. Помпата е реверсивна, с дълъг експлоатационен живот и се управлява от софтуер чрез сензорен екран, като данните се доставят с Ipad през интернет, функциониращ и като дистанционно управление.

Към семейството на обеззаразяващите машини спада и гамата самоходни устройства Mobitox на FarmGem за обработка на семена от зърнени, бобови, технически и др. култури. Те се придвижват самостоятелно към силози, стационарни или мобилни чували-тунели. Сами поемат подготвеното за посев семе, извършват цялостната процедура по обеззаразяването, след което в торби го пренасят до сеялката или до транспортното средство. Пестят време и енергия и с тях се постига ефективност до 20 т/ час, различна за различните култури. Както и при повечето обеззаразители и тук Mobitox-ът гарантира, че

всяко зърно е покрито равномерно

с препарат. Автоматизация и синхронизация осигуряват точната доза в съответствие с изискванията за екологичност и опазване и на здравето на посевния материал, и на хората. Ако някое от условията за работа не е изпълнено машината сама се изключва, анализира работния процес и определя причината за аварията.

Версията на FarmGem Mobitox-Super II е подходяща за обработка на зърнени култури, бобови семена и много други. Тя е оборудвана с предно колело с електрическо задвижване. Операцията по насипване на семена и свързани вещества се извършва от автоматична система за синхронизация, като течността се добавя чрез задаване на нужните количества с помощта на цифров дисплей. Mobitox-Super II има капацитет на третиране от 8 до 20 т/час, резервоарът за препарат е с обем 100 литра, работи с помпа за дозиране ProMinent Sigma/2. Техническите й параметри са тегло 640 кг, дължина 4 м, височина 2 м, ширина 2 м, консумация на енергия 4,4 kW, подходяща е за средни фермерски стопанства.

Често в практиката

се използват и т.нар. миксери

Хоризонтални или вертикални, те са универсални, използват метода на гранулирано покритие. Но при тях има и специализация. Напр. има миксер само за пролетни култури – царевица и слънчоглед, както и само за технически или зеленчук. Машината е предназначена за по-едри производствени мащаби и има по-голям капацитет. Използва се за покриване на семената с фунгициди, пестициди, с микроелементи, регулатори на растежа на растенията и т.н. При тях филмът се втвърдява бързо, равномерно и се задържа трайно дълго време. Оборотите на въртене на миксера са ниски, което предпазва семената от нараняване и въздуха от запрашаване, като се спазват европейските еконорми.

R8 е комбинация от модерно инженерство и иновация
R8 е комбинация от модерно инженерство и иновация
Самоходното обеззаразяващо устройство Mobitox
Самоходното обеззаразяващо устройство Mobitox
При миксерите има и конкретна специализация - за царевица и слънчоглед, както и само за технически или зеленчук
При миксерите има и конкретна специализация - за царевица и слънчоглед, както и само за технически или зеленчук
Оборотите на въртене на миксера са ниски, което предпазва семената от нараняване
Оборотите на въртене на миксера са ниски, което предпазва семената от нараняване
Цялостна линия за подготовка на семена, включваща и обеззаразител (Схема и продукт на фирма Biosa bg)
Цялостна линия за подготовка на семена, включваща и обеззаразител (Схема и продукт на фирма Biosa bg)