Борбата с болестите, неприятелите и плевелите ще бъде ефективна и успешна, ако се спазват някои основни правила при извършване на операциите пръскане и прашене, напомнят специалистите по растителна защита.

Това важи и за хоби фермерите. Те също трябва да ги знаят и да ги спазват, за да имат максимален ефект от препаратите и да не навредят на себе си, на останалите или на полезните видове.

Решаващо условие на първо място е своевременното провеждане на мероприятията за борба, т.е. това трябва да става в най-подходящите моменти, съобразно развитието на вредителите, на болестите, и на растенията.

Имайте предвид, че когато се пропусне точното време на третиране, препаратите имат по-слабо изразен ефект.

Работните разтвори
винаги трябва да се приготвят в деня на ползването им. Останали през деня повече от 2-3 часа, те губят от силата си и ефекта си.

Биологичният ефект от прахообразните препарати се запазва около 3 години, а от течните - около 2 години.
За приготвяне на разтворите за пръскане трябва да се избягва варовита вода. Ако обаче това е невъзможно, към варовитата вода се прибавя амониев тор (100 грама на 10 л. вода).

Прахообразните препарати винаги първоначално да се размесват с малко количество вода и след това към получената каша да се налива равномерно останалата вода, което да става при непрекъснато разбъркване.
По време на работа край лозите или овошките разтворът също изисква периодично да се разбърква.
Съобразно механизма на действие на препаратите, пръскането се извършва с по-малко или по-голямо количество работен разтвор на единица площ, което обикновено трябва да е посочено на етикета на препарата.

По принцип зимните пръскания се провеждат с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, за да може препаратите да проникнат до скритите в и под кората презимуващи стадии на вредителите.

През вегетацията обаче пръскането е редно да бъде с по-финна струя за по-равномерно и финно разпределяне на разтвора по растенията.

При дърветата първо се пръска връхната част след това средната и накрая долната част на короната.

По същия начин се постъпва и при лозите.
Най-добре е пръскането да се извършва в сутрешните часове, след като е изсъхнала росата, и привечер.

Не се препоръчва

в никакъв случай да се пръска през горещите часове на деня, когато разтворът бързо се изпарява, а освен това има опасност от фототоксичност и могат да бъдат засегнати полезните видове.

Не трябва да се извършва пръскане и преди дъжд.
Редно е да се избягва операцията и по време на цъфтеж. Третирането през тези фази е особено опасно за пчелите и полезните био-агенти. Ако това много ви се налага, тогава се прави само вечер, когато пчелното семейство и други полезни видове не летят, и то със селективен препарат.

По-възможност се пръска в тихо време или при вятър не по-силен от 3 метра в секунда.

При приготвяне на комбинирани препарати трябва да се има в предвид съвместимостта им, за което е най-добре да се попита специалиста в селскостопанската аптека.

Вече има и модерни гръбни пръскачки на батерии и с акумулатори, с които се работи много по-лесно
Вече има и модерни гръбни пръскачки на батерии и с акумулатори, с които се работи много по-лесно
Зимните пръскания се правят с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, а през вегетацията е нужна по-финна струя
Зимните пръскания се правят с повече разтвор, с по-едри разпръсквачи и по-силна струя, а през вегетацията е нужна по-финна струя