Иновативните технологии - необходимост за полето

Фермерите се интересуват от оборудване и инструменти, които ще им помогнат да увеличат добивите и производителността. Конструкторите на селскостопанска техника разработват електрически и автономни машини, които да заменят днешните дизелови трактори и комбайни, както и конвенционалните сеялки, торачки, пръскачки.

Средствата за модерен фарминг имат потенциала да трансформират технологиите, по които земеделците управляват своите земи и култури, като повишават ефективността и използват ограничените си ресурси

възможно най-разумно

Това става като агроиндустрията търси опростяване и намаление на разходите за поддръжка и добавя и нови решения за:

- по-ниска консумация на енергия;

- автоматизация и продуктивност;

- прецизност и екологичност;

- електронизация и дигитализация.

Но, както сочат експерти, проблемите трябва да бъдат решени без бавене, защото кризата и инфлацията не чакат - енергоносители и горива поскъпват, торове и препарати - също, доставките на суровини и материали за агробизнеса не достигат навреме до потребителите.

За нашите фермери това лято ще има сериозни теми за размисъл, касаещи възможностите за инвестиции - спестяващи и възвращаеми. А идеи вероятно ще почерпят от БАТА АГРО 22. Дотогава ние от „Български фермер“ ще се опитаме да дадем някои предложения, неутрализиращи до известна степен

пазарни врътки и инфлационни процеси

Разбира се, поглеждаме към компютърни корифеи в аграрната икономика. АйТи компанията Trelleborg в партньорство с Agricolus (иновативен стартъп, разработващ решения за цифрово земеделие) стартираха нова интегрирана платформа за интелигентно и устойчиво земеделие. Тя предоставя на фермерите допълнителна ключова информация, която да им помогне да увеличат добивите и да оптимизират управлението на стопанството си чрез уебсайт с мобилни приложения за иновативни, базирани на облак решения. А това, безспорно, е един от верните подходи за отговор на непрекъснатото поскъпване на материали, горива, машини, услуги.

Потребителите могат да се възползват от моделите за прогнозиране, геолокализирано проучване и дистанционно сателитно наблюдение върху здравето на културите за предотвратяване намножаването на вредители и болести, както и за намаляване на разходите за обработки с повече от 20%.

Двете стартиращи компании дават цифрови решения

за по-устойчиво, прецизно земеделие

с авангардни технологии за събиране на данни и анализ. Така се насърчава дигиталната трансформация в селскостопанския сектор, като се предоставя информация на фермерите за достъпни иновативни технологии, които да стимулират приложението на регенеративно земеделие. Ключът е в това да се опитаме да намерим баланса, който позволява на машините да работят ефективно, без да добавят повече разходи или вреди на фермите, са категорични експертите.

От своя страна, в конкретен план, Паркър-Смит, мениджър от световния машиностроителен бранд AGCO, твърди с основание, че осигуряването на инструментариум за конкурентно селскостопанско производство е повече от нужен. Но при изрично изискване: използване на по-малко енергия и суровини, което да се превърне в основен принцип за създаване на бъдещи агротехнически дизайни в подкрепа на тенденцията за отказ от тежко оборудване, съпроводено със значителна употреба на гориво. Цели се: растеж на продуктивността, съкращение на обработки и разходи, ограничение на уплътняването и запазване на почвената структура и плодородие. Но, отбелязва той, процесът за махане на остаряло оборудване и заменяне с ново, по-ефикасно и икономично, отнема време за избор и инвестиционна реализация. Оценката трябва да се прави и съобразно потенциалните ползи, които биха се получили от дългосрочно приложение. Т.е. не бива при финансови вложения в регенеративно земеделие да се пренебрегва положителната роля на машините с елзадвижване. Например, преди време AGCO даде свое решение, като електрифицира трактор Fendt в модела e100 Vario.

Специалисти отбелязват, че през 2018 г. пазарът на агротехника е бил 139 милиарда долара. А се очаква до 2025 г. да се постигне комбиниран годишен темп на растеж с около 9+%. Прогнозите вероятно ще се променят поради геополитически, икономически сътресения и проблеми, създадени от войната и

нарушаващи бизнес отношенията

и равновесието в европейското и световно селско стопанство. Фирмата за пазарни проучвания ID TechEx прогнозира, че през второто десетилетие на века ще се разходват повече от 50 милиарда долара (и тук се очаква промяна) за електрическо земеделско оборудване.

Трендът е налице и съвсем новата пневматична сеялка MSD Elektro на бранда MaterMacc може да бъде такъв пример. Тя е съобразена с настоящите нужди на пазара, породени от бързото нарастване на цените на семена за посев, торове, РЗ препарати, горива. В допълнение идват и усложненията при доставките, техническото обслужване и т.н. От своя страна, земеделските производители се стремят да работят с перспектива за повече обработваеми декари и по-високи добиви - с цел снижение на себестойността на продукцията и повишаване на рентабилността. Въпросът е: къде ще се получи пресечна точка между тях.

В гамата иновативни сеялки на MaterMacc, MSD Elektro се откроява с прецизност, универсалност и безопасност, здравина на дизайна, възможност за работа върху всякакви почви и култури. Тя е оборудвана с:

0 електрическо задвижване и контролен X4 монитор;

0 универсален изсяващ агрегат;

0 сеещи апарати, подходящи за минимална

0 почвообработка;

0 4 дозиращи устройства;

0 4 разпределителни глави за равномерна сеитба;

0 дозираща система, както за едри, така и за малки семена;

0 електронна везна за калибриране на зърното.

Сеещият агрегат е основният инструмент на MSD Elektro, позволяващ максимална прецизност, надеждност и ефективна работа във всеки ред. Работните елементи упражняват натиск до 45 кг за всяка секция. Производителността е висока. В зависимост от подготовката на почвата е възможно да се сее при работна скорост от 10 до 13 км/ч.

В проектите за ограничаване на негативното въздействие на ценови и климатични фактори инженерите на MaterMacc

са предвидили симбиоза

на MSD Elektro с прецизната електрическа торачка SVA Elektro на същата компания. Тя има преден резервоар от 1800 л и може да се използва и за комбинирано торене с конвенционални сеялки MSD FTC и MSD COMBI FOLDING. Общият капацитет на резервоара може да достигне 2200 л.

Тороразпръскващата SVA Elektro работи с тяга 80 к.с. при ширина 2,3 м, дължина 1,4 м и тегло 400 кг. Тя е оборудвана с електрически дозиращи устройства, управлявани от контролен монитор X4, който дава възможност да се автоматизира калибрирането преди работния старт и да се променя дозата по време на работа. Той действа и като брояч на декари, настроен е да изключва всяка от 4-те секции, което става независимо в междуредията чрез функции PRESTART и PRESTOP. В резултат се получава перфектно торене и засяване на цялата повърхност на полето, включително граничните редове и ъгли.

Новият антикризисен подход на големите производители на агротехника се проявява в това, че предлагат

комбинации от съвместими
една с друга машини, продуктивни, икономични, пригодени за противодействие в сегашната ситуация на рязко подскачащи цени и съпътващи спекулации. Такъв е по същество предлаганият от MaterMacc разширен комплект сеялка и торачка. Към него се добавя и навесната пръскачка MBS EVO MaterMacc с електрохидравлични функции. На нея е монтиран основен резервоар за пръскане, предлаган в три различни вместимости: 800/1000/1200 л. Хидравличната щанга (стрела) с пет или седем секции се предлага с ширини от 12, 15, 16 и 18 м. Приспособена е да работи успешно и в гранични зони на полето или да маневрира в тесни площи, като намалява щетите по културите до минимум. Компактният модел MBS EVO 800 е с капацитет 890 л, с щанга 15 м, с 5 секции и помпа 170 л/мин. При тегло 900 кг пръскачката работи с тяга 100 к.с. при стандартно 3-точково окачване, кат. II. Снабдена е с комплект дюзи TRIJET/ASJ. Управлението на пръскането става с компютър, тип XTRONIC 180S.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Технологичните иновации стимулират търсенето на електрическа агротехника. Според доклад от август 2021 г. в Journal of Energy Storage електрическите трактори са особено полезни за модерния фарминг. Разходите за възобновяема енергия и съхранението й в батерии намаляват. Електрическите агромашини стават рентабилни, търсенето им нараства. Концептуални модели за елтрактори предлагат: John Deere, Kubota (включва и бордова слънчева батерия), AGCO с елтрактора Fendt e100 Vario, хибридния STEYR KONZEPT. Най-новият (2022 г., 70 к.с.) е електрическият трактор Solectrac e70N, за който писахме неотдавна. Прототипи разработват и фирмите Rigitrac, Escorts. Фермерите могат да се сдобият вече с електрическа машина с марка Farmtrac FT25G на бранда TERRY HARRISON, който е за по-малки инвентари и площи, подходящ за оранжерии, за животновъдни ферми и т. н. 

Прецизната електрическа торачка SVA Elektro
Прецизната електрическа торачка SVA Elektro
Навесната пръскачка MBS EVO MaterMacc
Навесната пръскачка MBS EVO MaterMacc
MaterMacc - разширен комплект торачка и пръскачка
MaterMacc - разширен комплект торачка и пръскачка
Електрическа машина Farmtrac FT25G
Електрическа машина Farmtrac FT25G
Елтрактор Fendt e100 Vario
Елтрактор Fendt e100 Vario