Прогноза за глобалния баланс на производство и потребление на пшеница през новата селскостопанска 2022/2023 година (юли 2022 - юни 2023),публикува за първи път на 12 май Министерството на земеделието на САЩ.

Очаква се производството на пшеница в света да намалее до 774,8 млн. тона - с 4,5 млн тона спрямо настоящия сезон, съобщава Grain On-Line.

Реколтата от пшеница в Русия ще се увеличи до 80 млн тона. Страните от ЕС ще съберат 136,5 (-1,9) млн тона, САЩ - 47 (+2,2) млн тона, Канада - 30 (+11,4) млн тона, Украйна - 21,5 (-11,5) милиона тона.

Световното потребление на пшеница ще падне до 787,5 млн тона (-3,3 млн тона), в т.ч. фураж - до 153,5 млн тона (-7,5 млн тона).

Световният износ ще нарасне с 5,0 млн тона до рекордните 204,9 млн тона. Русия може да изнесе 39 млн тона, страните от ЕС - 36 млн тона, Австралия и Канада - по 24 млн тона. Въпреки увеличението на реколтата, износът на пшеница от САЩ ще спадне до 21,1 млн тона, поради оскъдни първоначални запаси - най-ниското ниво от сезон 1971/1972.

Износът на украинска пшеница ще спадне до 10 млн тона, което е с 9 млн тона по-малко, в сравнение с настоящия сезон, поради намалена реколта и значителни затруднения при транспортирането на зърно.

Преходните запаси от пшеница в света през следващия сезон ще бъдат най-ниските за последните шест години - 267 млн тона (-12,7) срещу 272 млн тона.

Според майския доклад на USDA, глобалното производство на слънчоглед през 2022/23 г. ще намалее с 6,66 млн тона или 11,60 %, в сравнение с предходната година до 50,72 млн тона.
По-голямата част от намалението идва от Украйна, която е понижена с 6,50 млн тона до 11,00 млн тона.
Намалението в прогнозата е частично компенсирано от увеличение на производството в Аржентина с 0,85 млн. тона до 4,20 млн. тона и в САЩ - с 0,20 млн. тона до 1,06 млн. тона. Очаква се световните крайни запаси от слънчоглед да нараснат до 7,8 Mt през 2022/23 г. от 7,6 Mt през 2021/22 г.

Предвижда се световното производство на царевица да спадне от рекордно високото ниво през миналата година, главно в резултат на по-ниското производство в Украйна, САЩ, ЕС и Китай, което е частично компенсирано от увеличеното производство в Бразилия, Аржентина, Сърбия и Южна Африка. Очаква се световното потребление на царевица да спадне с 1,2 %, а глобалният внос да спадне с 2,3 %, като най-големият спад на годишна база идва от Китай, Канада, ЕС, Бразилия и Обединеното кралство. Световните крайни запаси от царевица са намалени с 1,4% до 305,1 млн тона.

Прогнозата за световното производство на ечемик през 2022/23 г. е увеличена с 3,94 млн тона, спрямо миналата година до 148,97 млн тона.
Прогнозата за производството е увеличена за Канада с 3,55 млн тона до 10,50 млн тона, за Русия - с 2 млн тона до 19,50 млн тона, за САЩ - с 1,38 млн тона до 3,94 млн тона, за Турция - с 2,50 млн тона до 7,00 млн тона. Това е частично компенсирано от очакваното намаляване на производството на ечемик в Украйна, Австралия и Мароко. Предвижда се глобалните крайни запаси да нараснат с 0,40 млн тона до 16,89 млн тона.