Шумна дискусия се разпали в парламента, по време на земеделската комисия - ще има ли индексация на цените по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2, чиито приеми са били през 2021 г. и на каква референтна база?

От страна на земеделското министерство стана ясно - 31 март 2022 г. е референтния период и за подадените проекти тази година, и от предходната. Стопаните с входирани проекти през 2021 г. имат шанс да актуализират цените си. 

След актуализацията на цените, какво става с проектите с таван? Ще имат ли възможност бенефициентите да се откажат от даден вид инвестиция?

Отговорът: Те ще трябва със собствени средства да си помогнат. 

В момента в процес на дискусия с Държавен фонд "Земеделие" е да се позволи част от дейностите по проектите да отпаднат и да се промени бизнес планът, за да не се откажат кандидатите от проектите си. Според Николай Каварджиклиев, шеф на Фонда, за голяма част от проектите това е добро решение. Особено по 4.2 за инвестиции в предприятия всеки един ще трябва да си направи нов бизнес модел и да си анализира и на входа и на изхода какво ще прави. Ще се наложи и друг тип енергийна ефективност, ще се наложи и друг тип продукция да прави... В тези години най-тежката задача е да си преанализират бизнес плановете и самите проекти да са наясно какво ще става с тях, заключи Каварджиклиев като експерт, идващ от бизнеса.