При дръвчетата

* Извършва се резитба на ябълкови и крушови дървета, на само в по-топлите райони на страната.

* Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Вързват се на снопче и се етикетират. Съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения.

* Преглеждат се подпорните конструкции в градината. При нужда се ремонтират и изграждат нови.

* Разхвърля се оборския тор между дръвчетата.

* Определят се местата за нови дръвчета, ако през пролетта ще се засаждат.

При малини и къпини

* За да се предпазят младите растения от изтегляне, почвата около тях се притъпква. Може да се направи и загърляне на стъблото, на около 10 см над кореновата шийка.

* Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.

При касиса

* Извършва се резитбата за плододаване.

* Събират се резници за пролетно засаждане. Съхраняват се при подходящи условия.

Ако по дръвчетата има мумифицирани плодове, оберете ги. Тъй като в тях има опасни зарази, ако не ги унищожите, ще се развият отново през вегетацията.
Ако по дръвчетата има мумифицирани плодове, оберете ги. Тъй като в тях има опасни зарази, ако не ги унищожите, ще се развият отново през вегетацията.