При десертните сортове натоварването на лозите много често се изразява чрез броя на летораслите.

При винените сортове натоварването се определя чрез броя на зимните очи, оставени при резитбата.

Има формула за определяне на броя на очите на единица повърхност на база на запланувания добив от декар.

При нея

? = 100.F; разделено на n.p (100-a)

N е броят на очите на декар, F – заплануваният добив от декар, n – коефициент на плододаване, характерен за сорта, p – средната маса на един грозд, a – процентът на зимните очи, които не се развиват.

За сведение на читателите ни

коефициентът на плододаване на някои сортове е: Памид – 1,5, Гъмза – 1,9, Червен мискет – 1,6, Мавруд – 1,2, Димят – 1,7, Тамянка – 1,3, Болгар – 1,2, Чауш – 0,8.

А средната маса на един грозде е: 170 грама при Памид, 160 – при Гъмза, 170 – при Червен мискет, 240 – при Мавруд, 210 – при Димят, 115 – при Тамянка, 270 – при Болгар, 180 грама – при Чауш.