Върху лозата всяка година се развиват леторасли от зимните очи, ъгловите очи, черното око и от спящите пъпки – лакомците.

При повечето сортове обаче плодни са само летораслите от зимните очи.

Сортовете Памид и Димят могат да се гордеят с това, че при тях летораслите, развити от черното око също са плодни.

Но е известно, че лакомците също могат да бъдат използвани за чепове, и това се случва доста често.
Установено е, че родовитостта на очите по дължината на едногодишните пръчки е най-голяма към средата й и над средната й част.

Родовитостта на пъпките зависи и от силата на лозите – обикновено плодовитостта е най-висока при средните по сила лози.

Обикновено плодовитостта е най-висока при средните по сила лози
Обикновено плодовитостта е най-висока при средните по сила лози