"Продължаваме промяната" искат агенцията по горите да се отдели от земеделското министерство и да стане самостоятелна, а в бъдеще да бъде част от обособено министерство на природните ресурси. Друга идея на формацията на Кирил Петков и Асен Василев е повече инвестиции в иновативни хранителни продукти и събирателни пазари по модела на САЩ. 80% съвпадение на идеите на БСП с тези на "Да, България" и "Има такъв народ" видяха пък от левица по време на преговорите за сектор "Земеделие".

Преговорите се водят от Кирил Петков. Представителите на БСП са Георги Гогов, Спас Тодоров, Владимир Малинов, Момчил Неков и Стефан Буржев. От "Продължаваме промяната" присъстват Иван Христанов, Венеция Ангова и Александър Дунчев. От "Да, България" са Гергана Кабаиванова, Албена Симеонова и Тома Белев. От "Има Такъв Народ" са Пламен Абровски, Даниел Найденов, Петър Петров и Силвия Бакърджиева. Всички участници в коалиционните преговори изложиха техните приоритети. 

Демократична България:  Насърчаване на био земеделието, експортна субсидия и национална програма за местни храни

Таван на директните плащания

Най-сериозният проблем в България е използването и арендуването на земделски земи, посочи Албена Симеонова от "Да, България". Представителите на най-малката партия, участник в коалиционните преговори, първа ще представи своите виждания за развитието на българското земеделие. 

Според нея 80% от директните плащания отиват в по-малко от 2% от ползвателите на земи у нас. По думите ѝ трябва да бъде обърнато сериозно внимание в програмата за развитие на селските райони за така наречените тавани на плащанията. Симеонова изтъкна, че в страни като Германия и Холандия плащанията са между 60 и 100 хил. евро, а у нас би могъл да се използва таванът на плащанията, който е 100 хил. евро. 

Тази идея беше подкрепена от всички учатници в преговорите, с уточнението че е нужно да се аналзира възможността за такива таваните, а контрената максимална сума ще бъде обект на още разговори.

Заради градушките и сушата фермерите имат нужда от подпомагане за противоградни съоражения и решаване на проблемите със сушата, посочи още тя. "Системата за напояване у нас е стара, трябва да променим политиката в областта на напояването, да бъде свързана с модернизацията и дигитализацията", подчерта Симеонова. 

Насърчаване на био земеделието 

Според нея био земеделието трябва да започне да се насърчава и даде пример с това, че Зелената сделка дава предимство именно на това, а у нас то е едно от най-пренабрегваните. За насърчаването на био производството имаше консенсус, но остана за допълнително обсъждане вариантът за компенсаторно плащане по отношение на загубите на добив.

 Експортна субсидия

Внедрена трябва да бъде и експортната субсидия у нас, за да бъдат българските продукти на адекватни цени, смята Симеонова. По думите ѝ те трудно намират място в големите вериги и имат проблем с ценообразуването, защото продуктите, които влизат от чужбина, влизат на много по-ниски цени заради субсидирането.

Тази идея обаче не получи нужната подкрепа и остана за последващ анализ.

  Селскостопанската наука у нас е може би на едно от най-ниските си равнища, посочиха още от ДБ. Трябва да се обърне внимание на иститутите, работещи под шапката на Селскостопанската академия, който заедно с практиката, да получат подкрепа, която да залегне в бъдещата аграрна стратегия, която трябва да бъде представена до края на годината. Идеята получи подкрепа и ще бъде записана в финалния текст, обобщаващ преговорите. 

Българските вина и мед също трябва да намерят своето място на българския пазар, каза още Симеонова. Важно е да се обърне внимание и на износа на българска продукция, нужни са специализирани програми в тази насока. Нужна е и подкрепа за българските пчелари. Тази идея също беше подкрепена. 

Увеличаване на местното производство

Всички се обединиха околко идеята за увеличаване на местното производство. 

Гергана Кабаиванова от ДБ престави национална програма за местни храни.

Тя включва 7 мерки, първата от които е за увеличаване на производството на български храни и повишаване на добавената им стойност. Следващата е за регулиране на пазара на храни, добивани в частните спопанства и домакинства, тъй като у нас продажбата на домашни храни не е регулирана към този момент. Третата подмярка е за развитието на малките производители и за изоставането на законодателството ни в тази област.

Увеличаване на дела на местните и био храни в обществените поръчки е четвъртата подтема. Петата подцел е подобряването на възможностите за първично производство. Няма изработени стабилни връзки между малките и големи производители, трябва да бъдат свързани и да си помагат, смята Кабаиванова. Последната подцел е повишаване на значимостта на местните храни. В България местните храни не се ценят, нужно е обучение на малките деца, за да се изградят навици и предпочитания към тях, във университетите липсват също действия в развитието на тази цел, каза още Кабаиванова. Според нея трябват регионални центрове и хъбове, за да развиват познанията и възможностите на всички тези производители в даден район. 

Укрепване на горската администрация и повишаване на заплати

В хода на преговорите беше коментирано и укрепването на горската администрация и повишаването на заплатите на администрацията. Взето беше решение обаче темата допълнително да се дискура, но все пак да се отбележи като такива, по която има частично съгласие. 

Имаме добра новина, горите ни се увеличават, каза Тома Белев. Годишно добиваме около 7 -7, 5 млн. кубически метра дървесина. Лошите новини обаче били повече.

Белев изброи ред проблеми в сектора, а решенията обобщи в 4 краткосрочни и 14 средносрочни мерки.

На първо място укрепването на горската администрация и по-високи заплати, бюджета на горското стопанство да достигне до 40 млн. за 2022 г., сега е малко над 29 млн. лв. Второто е да се създаде самостоятелно ведомство за стопанисване на горите към Министерски съвет, нужно е да се изведе търговията с дървесина от държавните гори и увеличаване на електронните търгове и система на търгове на дървесина от постоянни и временни складове, за да е ясно какво точно излиза от държавните гори.

Четвъртата мярка гласи в горската администрация да се създаде конкурсно начало и да се повишава квалификацията на работещите там. Белев посочи и че са нужни законови промени в закона за горите, свързван със стопанисването на държавните гори, създаване на обществено конслтативни съвети, нацонална горска инвентаризация, да приключат сделките за замяна, горите в земеделските земи трябва да станат част от горските територии, трябва да продължат да се сертифицират държавните гори. Трябва и да се създадат публични държавни карти на горите и земите у нас. Промени са нужни и в закона за лова, подпомагане на механизацията в дърводобива и изграждане на система за въздушна защита на горите от пожари, както и промяна на закона с цел връщане на горите с променено предназначение,в които не е изъвршено строителство, подобно на земделските земи.

Институционалнизиране на зоо полицията в системата на МВР също е сред важните теми, развъждаето и търговията с животни да се осъществява само от сертифицирани развъдници, както и забрана на продажбата на кучета и котки в сайтове и мерки по отношение на бездомните животни, каза още Белев. Тази идея беше одобрена. 

Вижданията на "Има такъв народ" за развитието на сектора: Средна класа земеделски производители

Създаване на средна класа земеделски производители - първа основна цел на ИТН в сектор "Зедемелие", втората - процес по забавяне на концентрацията на прозиводствен ресурс. Първата мярка е повишаване на конкурентноспособността на земеделските производители - идеята е малките да станат средни, посочи Пламен Абровски.

Секторите плодове и зеленчуци, както и животновъдството, трябва да бъдат извадени от сивия сектор, трябва да се създадат различни категории продукти - например да се разграничат свежите и пресни продукти, с ДБ имаме съвпадения в това, подчерта Абровски.  Според него политика на качеството също трябва да бъде подсилена. Идеята за изсветляването на секторите също беше подкрепена. 

Идеята на ИТН за засилване на сътрудничеството между семейните млечни животновъдни ферми с държавното предприятие Ел Би Булгарикум, за да сертифицира продуктите и да се окрупняват доставките, беше оставена за допълнително уточняване. 

По отношение на пазарите - да се създаде специализирано звено в земделското министерство, което да подпомага намирането на пазари.

Друга идея - общински земеделки магазин, който да продава продукти на местни производители в различни градове. Такъв е замислен в Монтана като пилотен проект, с тенденцията да прерастне в национална верига.

Според ИТН браншовите организации да бъдат структурани като единен партньор на изпълнителната власт.

Абровски посочи и нуждата от преструктуриране на службата за съвети в земеделието. Всички идеи за преструктиране обаче останаха за последващ анализ. 

Забрана за даряване на идеални части на земеделска земя, освен ако не е между роднини, подчерта като друга идея Абровски.

Нужно е и подпомагане на ветеринарното обслужване и безопасността на храните. Той смята, че пчелните продукти и тяхната консумация трябва да бъдат популяризирани, нужни са и мерки в сектора на лозарството и винопроизводството.

Гарантиране на регионални бюджети за инвестици на ниво област, както и да се обособи пакет само за големи произдовители, за да няма нелогична конкуренция между малки и големи - друг приоритет на ИТН. 

През ББР да се създадат два вида интрументи за евтино финансиране - кредити или гаранционнен ресурс.

Нуждаем се от поземлена реформа, категоричен беше още Абровски.

Преминаване от едногодишни към изцяло на арендни взаимоотношения с минимум 7 годишен период на действие, е друга идея, върху която Авровски смята, че трябва да бъде помислено.

Оптимизиране на дейността на БАБХ, защото сега тя е и компетентен, и контролен орган, поиска още Абровски.

Реформа в горския сектор - трябва да се раздели контрола и стопанската дейност, контролната дейност трябва да бъде в отделна структура и да се престуктурира изпълнителната агенция по горите като самостоятелна структура с контролна функция.

По отношение на горите голяма част от приротетите на партията на Трифонов се припокриват с тези на ДБ.

Нужна е национална горска инвентаризация, паралелно с цифровизацията, подкрепям тук напълно вижданията на г-н Белев, каза Абровски. 

БСП: 80% съвпадение с идеите на ИТН и ДБ, промяна на модела на управлението в земеделието и 9% ДДС на храните от малката кошница

Философията и направленията, в които сме се насочили, до голяма степен съвпадат с тези на колегите. Имаме около 80% съвпадение с идейте на ИТН и ДБ, посочи Стефан Бурджев

Нужна е промяна на самия модел на управление в сектора, подчерта още той.

Важни са и регионалните напоявания, трябва да се възстанови цялата система на напояване в страната, подчера Момчил Неков. 

Трябват мерки, свръзани с борбата с пестицидите, каза още Неков. Друга идея е създаването на единен електронен поземлен регистър, както и 9% ДДС на храните от малката кошница. 

Премахване на прекупвачите и къси вериги на производство и пряк достъп на производителите на пазара, е друга идея, изложена от Неков. 

Според Спас Тодоров от БСП, трябват бързи мерки, изпълними в рамките на половин година, сред които да бъде актуализиран закона за горите, за лова и опазване на дивеча, което включва и възможна забрана за износ на дървесина за половин година при нужда, както и оптимизиране дейността на държавните горски предприятия.
По думите му е нужна и национална стратегия за горския сектор, който трябва да се управлява предвидимо и прозрачно, трябва да се проведе и национална горска инвентаризация. 

Продължаваме промяната: Инвестиции в иновативни хранителни продукти, събирателни пазари по модела на САЩ 

Да се насърчат инвестициите в иновативни хранителни продукти, сортово разнообразие и нови породи, посочиха като приоритет от "Продължаваме промяната". 

Промяна в начина на контрол на вноса на земеделска стока, поиска Кирил Петков. 

Събирателни пазари за зеленчуци

В САЩ всички зеленчуци отиват в събирателни пазари, оттам отиват към веригите. Нужни са ни 6 събирателни пазара у нас, където да се разтоварват всички камиони от границата и и да има пълен ларораторен и митнически контрол, гласи идеята на Петков. 

"Вносът на нелегална земеделска стока е безумен. Не е ясно кой как пуска камионите, които влизат на границата и как работят лабораториите на границата. Трябва да се направи нова схема на контрол", каза Петков.

По думите му зеленчукопроизводството трябва да е приоритет, затова ако съберем вноса и българското производство на тези шест места, тогава и малките производители ще могат да продават, а в същото време контролът да бъде висок и да няма прекупвачи.

Достъпът до дървесина и бракониерството много се използва за политически цели, това също трябва да се прекъсне. Това, което видях от разговора е, че мислим в една посока, просто трябва да отрежем политическите инвеститори в този сектор и нещата ще заработят, каза още Петков.

"Министерство на земеделието е единственото място в света, в което данни за субсидиите няма дори и финансовият министър. Това е пълно безумие. Време е да премахнем политическите инвеститори от сектора, чрез които се контролират групи от населението. Това министерство трябва да е основен фокус на новата антикорупционна агенция", каза той. 

Александър Дунчев: Управлението на горите трябва да е независимо от земеделското министерство, голяма част от назначенията са правени по политическа линия 

Опазването на горите е екологична кауза номер едно на страната, управлението на горите трябва да е независимо от министертвото на земеделието, посочи бившия шеф на ИА по горите, понастоящем депутат от ПП. 

 По думите му имало огромен акцент върху извличането на печалби чрез дърводобив, а малките фирми били смазани за сметка на големите, които имали политически протекции.

Много частни гори са изсечени без знанието на собствениците, и всичко това с една силна политизация на горската система, каза още Дунчев. 

Не е тайна че голяма част от назначаенията в горите се правят по политическа линия и отзад винаги се вижда ръката на ДСП и ГЕРБ, но с по-частични влияния, подчерта още той. 

Идея за отделно министерство на природата и природното наследство, министър по климата 

Трябва да възстановим единството и независимостта на горската система или в отделно министерство на горите, или като отделна държавна агенция по горите към Министерски съвет, изтъкна Дунчев. 

Ще имаме надявам се и ресорен министър по климата, което е тема номер 1 на целия свят и горите, заложено и в Зеления пакт, че горите са ключов инструментза подобряване благосъстоянето на хората.

В бъдеще горите трябва да се възприемат и като част от природното наследство на страната, и вероятно ще имаме министерство на природата и природното наследство, където да са горите, водите и защитените територии, които са и икономически отрасъл, но абсолютно пренабрегнат от държавата, каза още депутатът на ПП. 

По същество идеята на Дунчев е агенцията по горите да е самостоятелен орган, а в бъдеще - част от едно обособено министерство на природните ресурси.

"Всички вие застанахте зад идеята агенцията по горите да стане държавна, със ресорен климатичен вицепремиер, трябва да се реформират публичните предприятия, управляващи държавните гори. ПП застават и зад незаконните практики в горите чрез спомената вече информационна обща система, както и с дигиталните карти, както и надзорните и обществени консултативни съвети", обобщи още Дунчев. 

Отделянето на дърводобива от търговията

Също е идея, която широко се застъпва, подчерта Дунчев. "Същият принцип, който ще залегне в земеделието със събирателните пазари, в горите ги наричаме постоянни складове. Там дървопреработвателите няма да се борят с прекупвачите, а ще изберат това, което им е най-полезно", добави той.

Дискусията на тема "Земеделие" започна с минута мълчание в памет на загиналите на АМ "Струма" и дома за възрастни хора.
Дискусията на тема "Земеделие" започна с минута мълчание в памет на загиналите на АМ "Струма" и дома за възрастни хора.