Министерството на земеделието, храните и горите уведомява всички биологични оператори, които имат сключен договор за контрол и сертификация Екогрупо Италия, посредством клона си в Р. България – “Екогрупо Италия - клон България”, че същото прекратява контролната си дейност на територията на Република България, считано от 12.12.2021 г.

Настоящите ви сертификати (писмено доказателство и сертификат за съответствие) изтичат на 12.12.2021 г. След тази дата всяко тяхно използване е строго забранено и подлежи на съдебно производство. С оглед на неизбежната промяна в обстоятелствата по сключените от вас договори за контрол и сертифициране, трябва да потърсите прехвърляне на дейността си към друг контролен орган, за да останете безпроблемно сертифицирани. Законодателството за биологично производство изисква да няма прекъсване в процеса на сертифициране при прехвърлянето ви към друг контролен орган.