През октомври и ноември трябва да давате на овцете препарати срещу заболяването метил.

Обикновеният метил (фасциолозата) е едно от най-честите паразитни заболявания на овцете. Паразитите се развиват в райони със заблатени и мочурливи пасища. Болестта се причинява от червей с листовидна форма - обикновен метил. Половозрелите метили паразитират в жлъчните канали на черния дроб, където снасят яйцата си.

Заедно с изпражненията яйцата се изхвърлят в околната среда и се развиват само ако попаднат във водна среда. Там се намират и междинните гостоприемници - сладководни охлювчета

В сладководните охлювчета развитието на метила продължава. Овцете поемат паразита с храната или водата. Това става на пасищата и при водопой.

Животните може да се опаразитят и

при оборно отглеждане, ако се хранят със замърсено сено

Паразитите причиняват сериозно увреждане на черния дроб. Симптомите са:

* обща отпадналост на животното;

* появяват се отоци под челюстите;

* рязко отслабване;

* тежка диария.

През есента паразитното заболяване протича остро, а през останалата част от годината - хронично, с големи стопански загуби от смущения в растежа и от намалена продуктивност.

Важно! Ако не се вземат мерки, животното умира.