Огнено плевене през есента успешно се използва за борба с пролетните плевели, твърдят американски фермери

Агроекологията навлиза в земеделието с бързи темпове и поставя въпроса за намаляване на количеството на пестицидите и техния дял в преодоляване на плевелната опасност. Специалистите отбелязват, че резистентността на плевелите се увеличава, особено при днешната интензификация на земеделието. Нарастващите проблеми с устойчивостта срещу хербицидите налагат

да се използват нови прийоми

подходящи за разрастващата се механична борба със заплевеляването. При този засилващ се тренд се очертаха две основни насоки. Едната вече се прилага чрез почвообработващи машини и сеялки, с монтирани специализирани органи за неселективен контрол върху плевелите. Другата е съвсем нова: избирателно въздействие чрез селективно пръскане, чрез технологии, изрязващи плевелите над основната култура или чрез дигитални инвентари. Към този инструментариум в последните години се прибавя и друг, познат отдавна метод - екологични горелки със съвременна прецизност, използващи газ пропан, които пазят хигиената на полето.

Неотдавна в „Български фермер“ беше публикувано съобщение за уникална демонстрация на селективно пръскане. Това е интелигентна методика, която ползва информация от камери, сканиращи всяко едно растение. Извършва се на база изкуствен интелект. Технологията SNIPER работи чрез система от сензори, които разпознават плевелите и ги третират с точната норма херибициди.

Другата тенденция е селективното механично ликвидиране на заплевеляването. По полетата на Европа вече работи предпремиерно иновативнта разработка TOP CUT COLLECT с уникалната способност да изрязва плевелите над основната култура, да събира и неутрализира семената им. За нея също писахме неотдавна във вестника. Някои фермери нарекоха системата

„комбайн за плевели“

който ги премахва с приспособления, подобни на хедери. Съоръжението отрязва горната им част над посева и събира листа, стъбла и семена в контейнер със система за изхвърляне на отпадъци.

За това, колко е важна и ориентирана към бъдещето механичната борба с плевелите, която днес се разраства в цяла Европа, свидетелстват и други иновативни решения. На фона на растящата резистентност към разрешените хербициди агроинженерите предложиха и друга оригинална технология. Чрез роторната мотика Garford Robocrop InRow eRotor селективно се унищожават плевели, като се използва машинното им премахване от междуредията и около растенията. В нея е заложено електронно сензорно

разпознаване на всеки стрък

от засятата култура и отхвърляне на останалите в редовете треви, плевели и самосевки. И тук работи интелигентен софтуер - приложението InRow, благодарение на което високотехнологичният инвентар точно и избирателно прочиства междуредията.

Горелките работят на друг, доста по-различен принцип - термичният контрол. Някои фермери с по-силно въображение ги наричат „агродракони“. Т.е. това са „огнени“ инвентари за третиране на плевели по механичен път - изгаряне, а не с хербициди. В последно време от САЩ те започват да се появяват и по полетата на Европа. На практика помагат срещу заплевеляване, като съблюдават новите еконорми за опазване и на околната среда, и на почвата, и на растенията.

Технологията е доста необичайна

особено за българските условия, при които този метод не е използван досега. Чистенето на плевели с огън става чрез трактори, оборудвани със специфични прикачни съоръжения: горелки и резервоари с пропан, конструирани така, че да унищожават вредните треви чрез загряване до увяхване. Работната им ширина варира от 4 до 24 реда при тяга до 100 к.с. Обикновено се използват в царевица и соя. Но ареалът им започва да се разширява и в други култури. Този нехимичен метод е познат отдавна, в последно време се усъвършенства и неговата употреба нараства с необходимостта да се намали прилагането на препаратите за РЗ. Използването на „драконите“ и обработката на нивите с тях през есента дава много добри резултати при контрола върху пролетните плевели.

С 10-метрова горелка точно и селективно се ликвидира кълняемостта в плевелните семена, казват американският експериментатор Дейвид Йодър и фермерът Кендъл Дъркс от щата Мисури. Те обясняват: когато работим с горелката се получава малко огън по соевите стърнища от остатъци от жътвата, което не нанася вреди. Работим с около 10 км в час и изгаряме 30-40 л пропан на декар. Постигаме наистина високи резултати в борбата с плевелите, които не поникват през пролетта. Получваме добра възвръщаемост на инвестициите. И още, добавят, че изгарянето в междуредията рязко намалява натиска на плевелите и при царевицата. Имахме, казват те, значителен успех с употребата на горелките, които използваме след почвообработките и сеитбата. Важното е, че

изгаряне на растения не се допуска

поради високата прецизност на новите горелки. И споделят най-важните неща, които трябва да се знаят за използването на „драконите“.

Преди фермерът да се отправи към полето, в което ще ползва горелката, трябва добре да познава няколко задължителни практически правила:

- в подходящия времеви прозорец и преди да започне дейността си фермерът трябва да тества горелката, като постави работните й органи на нужната височина, за да се увери, че са монтирани правилно и пламъкът може да се регулира, така че да не засяга поникнали растения

- трябва да се внимава със силата на пламъка, така че при работа да се търси и постига увяхване на плевелите, а не пълно изгаряне, за да не се повреди посевът. Плевелът увяхва и умира в рамките на два-три дни

- чрез регулиране на пламъка и контролиране на работната скорост се опазва целостта и жизнеността на засятата култура

- горелката се регулира, като редовно се следи размерът на плевелите

- тя трябва да се използва преди плевелите да станат твърде високи, по-малките плевели се премахват по-лесно

- изготвя се план за противопожарна безопасност, обезопасяват се синорите и границите на полето, в трактора има готов пожарогасител, който се пуска в действие, в случай че пламъкът не изгасне след минаването с горелката или започне да се разпространява покрай полето. 

ВНИМАНИЕ!

Този екзотичен за България метод, иновативен за нашите условия, трябва да се прилага от добре подготвени за целта земеделци, което у нас не е съвсем сигурно и невинаги става при други специфични технологии. Според някои запознати със същността му, може да бъде внедрен като допълнение към другите методи за селективен контрол върху плевелите. Всякаква самодейност в тази област е опасна, защото може да доведе до сериозни пожарища по нивите или вреди на посевите. 

Преди работа съоръжението трябва да се тества и подготви внимателно
Преди работа съоръжението трябва да се тества и подготви внимателно
Петредова горелка в действие на полето
Петредова горелка в действие на полето
„Агродраконът“ се използва и в царевица, като пази всяко растение
„Агродраконът“ се използва и в царевица, като пази всяко растение
Детайл от един работен орган. Изгаряне на растения не се допуска
Детайл от един работен орган. Изгаряне на растения не се допуска
Чрез регулиране на силата на пламъка и контролиране на работната скорост се опазва целостта и жизнеността на засятата култура
Чрез регулиране на силата на пламъка и контролиране на работната скорост се опазва целостта и жизнеността на засятата култура