Какво трябва да знае любителят

Зимата почука на портите, макар и плахо и още далечна. Но дава знак, че лозите в двора и на вилата вече трябва да бъдат подготвени за нея по най-подходящия начин.

Някои лозари, които са още любители край лозовите редове и не са придобили познанията, често се заблуждават какво могат и какво не могат да издържат техните насаждения при настъпването на най-студения сезон.

Бихме искали да ги предупредим.

Трябва да се знае, че колкото и издръжлива и корава да им изглежда една лоза, тя има своите слаби места, и те не са малко.

Всъщност лозовите насаждения са растения, които са чувствителни към ниските температури. И през зимата в някои райони незагребаните лозя лесно могат да измръзнат в различна степен.

В такива райони и при рискови ниски температури обикновенно първо се повреждат пъпките, а по-късно и чеповете, стъблата, рамената и кордоните.
Повредите на пъпките при отделните сортове са различни, разбира се.
По-чувствителни са пъпките на десертните сортове, които измръзват при – 15–16 оС.

Набъбналите пъпки се повреждат при стойности от -2,5 до -4 оС.
При по-продължителен студ от -10 до -15 оС частично измръзват и главните пъпки.

Пъпките на култуците са по-устойчиви. Резервните пъпки също са по-устойчиви от главните, затова много често се използват като заместващи при по-големи поражения.

Всъщност при температура от -18 до – 21 оС започват да се появяват сериозните опасности.

А когато температурите са вече в диапазона от -23 до -24 оС се повреждат всички пъпки.

Паднат ли температурите под -25 оС вече измръзва и едногодишната, и многогодишната дървесина.

Добре е стопанитие да знаят какъв е зимният характер на района, в който отглеждат лозите и асмите си
Добре е стопанитие да знаят какъв е зимният характер на района, в който отглеждат лозите и асмите си