Ново проучване установява, че мъркащите четириноги формират към своите стопани стилове на привързаност, подобни на човешките бебета и кучетата

Бариерите пред словесната междувидова комуникация правят много въпроси невъзможни за ясен отговор. Но благодарение на ново проучване, публикувано в Current Biology, по един от тях се появяват някои обещаващи констатации. Според изследователи от Държавния университет в Орегон котките показват към своите гледачи различни стилове на привързаност, подобни на кучета и бебета.

Това означава, че мъркащите четириноги, далеч не са загадъчни и фундаментално незаинтересовани същества, каквито понякога ги изобразяват, всъщност могат да създадат уникални и смислени отношения със собствениците си.

Както е обяснено в проучването, изследователите са извършили тест за привързаност, който е бил използван върху примати и кучета, съчетан с критерии за стил на привързаност от литературата за човешки бебета. В този тест са включени 70 котета, които са поставени в стая със своя гледач за две минути, преди да бъдат оставени сами за две минути и след това отново събрани. Изследователите наблюдават поведението на животните и ги организират в стилове на привързаност, познати на човешките бебета и кучета: сигурни, амбивалентни, избягващи и дезорганизирани.

Проучването съобщава, че повече от 60 процента от котенцата показват сигурен стил на привързване

Това означава, че те са били разстроени, когато гледачът им напуска стаята, но са показали здравословен баланс на привързаност и изследване, когато той се е върнал. Приблизително 30 процента от животните проявяват несигурен стил на привързаност, което означава, че те остават стресирани при събирането и/или показват прекомерен контакт, избягване или някакъв дезорганизиран микс. Според проучването разделянето на стилове на сигурна и несигурна привързаност е подобно на това, открито в литературата за човешки деца.

Тези констатации остават относително постоянни дори след проследяване два месеца по-късно, съобщава проучването, и при възрастни котки, когато експериментът е направен с 38 котки на възраст над една година.

Според проучването социалното познание при кучетата е получило много по-голям изследователски интерес, отколкото при котките и може би подценяваме мъркащите си приятели.