Цените на зърнените култури отново паднаха в Европа след Чикаго, поради укрепването на долара и риска от разпространението на финансовата криза след ситуацията с Evergrande в Китай.

Въпреки че основните фактори остават непроменени, в краткосрочен план макроикономиката играе водеща роля в динамиката на цените на суровините.

На ниво ЕС промените в прогнозите за добив за повечето пролетни култури се преразглеждат надолу от MARS

но остават над средното за 5 години. Това е свързано главно с отрицателното въздействие на продължителните горещи и сухи условия в Южна Европа.

Прогнозите за добив на пролетни култури в Западна и Централна Европа остават положителни. Перспективите са особено благоприятни за царевицата във Франция, Германия и Полша (79 центнера на хектар).

На международната сцена Турция закупи 260 000 тона фуражен ечемик с произволен произход, докато Япония купува малко над 113 000 тона хлебна пшеница от САЩ или Канада.

Към 19 септември 6,53 млн. тона пшеница бяха изнесени от ЕС срещу 4,58 млн. тона миналата година. Европейският износ на ечемик е 2,37 млн. тона срещу 2,01 млн. тона миналата година. Вносът на царевица възлиза на 3,14 млн. тона срещу 3,83 млн.. Обърнете внимание, че всички тези цифри не включват Франция.

Цените на рапицата продължават да растат, достигайки най-високото си ниво от година

Започвайки седмицата на отрицателна територия, цените на палмите се възстановиха в Куала Лумпур. Площите с рапица както във Франция, така и в Германия ще се увеличат за реколтата през 2022 г., а условията за засаждане изглеждат по-добри от миналата година, въпреки че все още са неравномерни. Европейският внос на рапица на 19 септември възлиза на 944 483 тона спрямо 1,52 млн. тона миналата година.

Доларът се търгува на 1,1720 спрямо еврото тази сутрин и 72,90 спрямо рублата. Петролът остана практически непроменен и отваря деня си при $ 71,30 / барел в Ню Йорк.

В САЩ, натиск от царевичната реколта

Аржентина вече е изнесла 30 млн. тона соя от обща реколта от 43,1 млн. тона, според аржентинското министерство на земеделието, според фондовата борса в Буенос Айрес. Износните продажби на царевица са 40,3 млн тона от култура, оценена на 50,5 млн тона. Износът на пшеница достигна 6,7 млн. тона от прогнозен добив от 19,2 млн. тона.

Вчера само цените на соята се поддържаха на положителна територия на фона на технически отскок от важните нива на подкрепа. Царевицата и пшеницата губеха позиции преди всичко, поради натиска от реколтата от царевица. Според USDA 10% от царевичната площ е обрана към 19 септември, при средно 9% на същата дата. 21% от площите със зимна пшеница са засети, което е с 1% по-високо от средното за последните години.
Фондовете бяха нетни продавачи вчера на 3000 партиди царевица и 6500 партиди пшеница. Те обаче бяха и нетни купувачи на 6500 партиди соя.

Черноморски пазар

Според Министерството на земеделието на Украйна сеитбата на зимни култури е завършена на 1,32 млн хектара, тоест на 17% от планираната площ. Рапицата е достигнала 880,6 хиляди хектара, тоест 86% от общата площ. Условията за сеитба в Украйна в момента са задоволителни.

В Украйна цените се повишават за доставки на къси разстояния, докато цените за експедиционни пратки се промениха леко вчера. От друга страна, вчера в Русия имаше лек спад в цените на пшеницата.

По отношение на царевицата Украйна остава ключов играч на европейския континент с експортен потенциал от поне 30 млн тона тази година. Цените в този регион се промениха малко вчера.

У НАС

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД котировките се пораздвижиха. Хлебна пшеница през изминалата седмица се търсеше на 400.00 лв/тон, предлагането е на 410.00 – 430.00 лв./тон, а фуражната пшеница с котировки „купува“ варира от 380.00 до 390.00 лв./тон. Фуражен ечемик се търси на начална цена от 310.00 лв./тон, царевица на 320.00 лв./тон. Маслодайният слънчоглед също е с високи цени – 850.00 лв./тон „купува“ а предлагане липсва. Всички цени са без ДДС.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки продължават да бъдат стабилни и непроменени, нова е появата на предлагане на кокоши яйца от 0.15 до 0.24 лв./брой и на пилета, клас А на 3.90 лв/кг. Олио в бутилки се предлага на 2.50 лв./л.

Климатичните условия в България през 2021 г. благоприятстваха развитието на есенните посеви, което доведе до формиране на значително по-високи средни добиви, съобщават от земеделското министерство.

Последните оперативни данни сочат и годишно увеличение при реколтираните площи на почти всички наблюдавани култури, с изключение на ечемика. В резултат на това, прибраната продукция – реколта '2021 отбелязва съществен ръст спрямо аналогичния период на предходната година, вариращ между 24,8% при ечемика и 63,4% при тритикалето.