От фонд "Земеделие" алармират за телефонни измами  - българи от румънски номера искали процент от субсидиите. Стопаните вече ще знаят кои експерти обработват проектите им                      

Земеделските производители, които чакат одобрение на проектите си към Държавен фонд "Земеделие", да бъдат бдителни. За това алармира новият шеф на  ведомството Борис Михайлов на брифинг. 

Представящи се за посредници се обаждат на фермери от румънски телефонни номера с обещанието, че проектът им ще мине по-бързо, ако заплатят съответни проценти - 10, 20 до 40%. При всички случаи става въпрос за измама, каза Михайлов. Ако фермерите попаднат на такава ситуация, задължително да се свързват с местното РПУ, с местната прокуратура и с ДФЗ, включително пряко с него, подчерта той.

Тези корупционни практики ще ги спрем по всякакъв начин, увери Михайлов. А всички с изрядни документи ще си получат средствата до края на годината.

С новото ръководство във фонда е създаден график по преодоляване на изоставянето на одобрение на проекти по инвестиционните мерки. Някои от тях чакат от 20-30 месеца насам, а обективна причина за това не е намерена, уведоми той. 

Общо 2166 са забавените проекти по ПРСР 2014 -2020 на стойност над 490 млн. лева. От тях  177 са забавените проекти по публичните мерки на стойност 181 млн. лв.; 523 са чакащите проекти от Местните инициативни групи за над 39 млн. лева; и 1466 са частните проекти за над 270 млн. лева. 

Близо 50 млн. лв. са изплатените средства от началото на юни към 215 бенефициента. 

Изпълнителният директор на Разплащателна агенция подчерта още, че вече всеки кандидатстващ с проект ще знае кой го администрира. Всички уведомителни писма вече съдържат съдържат имена и контакти на експертите, които ги обработват. 

Той напомни, че откакто оглавява институцията са открити 4 "горещи" линии за бенефициенти по ПРСР (които са различни от действащите до момента относно въпроси по директните плащания). В рамките на две седмици от отварянето им са подадени 200 запитвания, като 120 от тях са обработени. За бенефициентите по мерките от втори стълб също така всеки петък има Ден на отворените врати в ДФЗ. Новото ръководство е изготвило  "Ръководство на бенефициента" в помощ на малките и средни производители. 

Михайлов се обърна към земеделските стопани, за да ги увери, че служителите, към които има съмнения за измами или злоупотреби с правомощията си към бенефициентите, са предупредени и ако "не разберат, че са Ваши служители, а не Вие на тях, ще се разделим с тях". 

На въпроса ни дали вече има уволнени служители, Михайлов отговори, че има, но не спомена брой и имена.

"Опитите за заобикаляне на правилата компрометират целия цикъл, взривяват доверието във Фонда и в крайна сметка уронват престижа на ключова държавна администрация. Това е нещо, което няма да допусна и към което ще бъдат безкомпромисен", посочи Борис Михайлов.