Доказва го опитът на финландски фермер, четвърто поколение свиневъд * Годишният производствен оборот е 6500 угоени прасета

В момента не е лесно да бъдеш свиневъд. Но въпреки това Мика Вуринен е свиневъд четвърто поколение. Семейната свинеферма се намира в село в община Коски, Западна Финландия. Мика поема ръководството на семейната ферма още през 2006 г. А от 2012 г. угоява 1300 прасета във втора, нова модерна свинеферма при спазване на всички съвременни европейски изисквания за хуманно отглеждане на животните.

В новата свинеферма на финландския животновъд

инвестициите са за 650 000 евро

като 25% от тях са държавна субсидия. А годишният производствен оборот е 6500 прасета.

За да си осигури част от фуражите, фермерът обработва и 183 ха земеделски земи, върху които отглежда пшеница и ечемик, като в сеитбооборота включва и рапица, овес и ръж. Половината от хектарите са собствени, другата - са наети. Той се е кооперирал с други трима свиневъди при обработката на земеделската земя, както и за земеделската техника. Всеки от тях разполага със собствени трактори и комбайни, но другите земеделски машини са общи. За фермера най-важното е, че свинефермата е рентабилна. А това е благодарение на собственото производство на зърнени фуражи. И тъй като количеството им не е достатъчно, разбира се, че докупува зърно.

Работата във втората свинеферма е изцяло съсредоточена в производството единствено върху угояване на свинете. Самият фермер трудно може да кажа точно колко свине угоява в момента, тъй като

продава угоени животни всяка седмица,

а зарежда с нови прасета на всеки 2 седмици.

В свинефермата работят на пълен работен ден двама работници плюс двама сезонни работници - те са на непълно работно време. Фермерът разчита изцяло на работата им, тъй като са много добри професионалисти. Постояннно работещите са минали курс на обучение. Всяка сутрин те проверяват здравословния статус на животните, както и клапаните на хранилките, и при необходимост дажбите се регулират.

Най-натоварено е в първите дни от седмицата, твърди фермерът. Новите прасенца постъпват на всеки две седмици. Свинефермата разполага със седем помещения и с едно по-малко, което се използва за болни животни.

Подпомагането

Свиневъдът получава европейска субсидия от 650 евро на хектар обработваема земя, както и минимално държавно подпомагане като субсидия за прасетата.

Инвестиции в иновации:

* Фермата разполага със собствена фуражна кухня, в която се произвеждат висококачествени фуражни смески.

* За хранене на свинете използват напълно автоматизирана система за течно хранене.

* Свинефермата се отоплява чрез специална енергоспестяваща система.

Готовата продукция:

*Прасетата се изпращат за клане при живо тегло 121 кг след 89 дни угояване в свинефермата.

* Дневният прираст на угояваните животни е 1,007 г при дневен прием на 2,81 кг фураж и съотношение на конверсия на фуражи от 2,79.

* Смъртността в свинефермата е сведена до 1,5%.

* Осигурен пазар за охранените прасета.

Годишно фермата прави 3,9 партиди угоени свине

На всеки две седмици фермерът купува прасета с тегло 31,8 кг от местен месопроизводителен клон на най-голямата хранително-вкусова компания във Финландия. Животните са кръстоски от три породи: хибридни майки кръстоски F1 (кръстоска на Ландрас и Йоркшир) и се заплождат с чистопородни нерези Дюрок, които имат добри темпове на растеж. Същата компания изкупува и угоените прасета от фермата. (The Pig sait)

Новата свинеферма е за угояване на 1300 прасета. Във Финландия е забранено купирането на опашките.
Новата свинеферма е за угояване на 1300 прасета. Във Финландия е забранено купирането на опашките.
На всеки две седмици фермата за доугояване се зарежда с прасета с тегло 31,8 кг от местен месопроизводителен клон
На всеки две седмици фермата за доугояване се зарежда с прасета с тегло 31,8 кг от местен месопроизводителен клон