Съвети към млади стопани без опит

Млечността на козата зависи от породата. Но определящо за постигане на максимален млеконадой е правилното доене на козата.

Кои са основните правила на правилното доене, които трябва да се спазват?

1) Козата трябва да се дои по едно и също време.
Трикратното доене увеличава млеконадоя с 20%. То трябва да се прави през равни промеждутъци от време и може да се раздели на сутрешно, обедно и вечерно.

2) Самият процес на доене също има правила.
Вимето трябва да се подготви за доенето. Първо се измива внимателно с топла вода - 36-38 градуса, и добре се подсушава с чиста суха памучна кърпа. После му се прави лек масаж, като се масажира равномерно всяка половинка на вимето.

3) Млякото трябва да се издоява до последна капка.
С двете ръце се хваща едната половина и нежно се масажира от всички страни, повдигайки вимето нагоре, и по малко се "изцежда". След това масажът продължава и вимето се отпуска надолу. Това се повтаря 4-5 пъти за всяка половина на млечната жлеза.

4) Измиването и масажът на вимето подобряват кръвообращението и увеличават продуктивността.

5) Трябва да се дои с юмрук, като с палеца и показалеца се обхваща цицката. Останалите пръсти извършват методични движения.